image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Startuje kolejna ważna inwestycja w Bieruniu. 6 sierpnia 2020 roku Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia Sebastian Macioł podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej w Bieruniu”. Wykonawcą robót jest firma NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach.

Inwestycja zakłada przebudowę drogi gminnej nr 480044S – ulicy Pszennej w Ścierniach, w zakresie:

  • budowy chodnika z oświetleniem LED,
  • budowy oraz przebudowy zjazdów i pobocza,
  • budowy sieci kanalizacji deszczowej i sieci mikrokanalizacji teletechnicznej
  • przebudowy sieci teletechnicznej 

Gmina Bieruń pozyskała dofinansowanie na realizację tego zadania z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. Całość inwestycji szacowana jest na 756 260,96 zł. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec grudnia 2020 r.

Podkreślmy, że budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Pszennej to jedno z sześciu zadań wpisanych w szeroko zakrojony projekt o znaczeniu ekologicznym, który wsparty został przez GZM kwotą ponad 2 milionów złotych. 

W skład kilkuelementowego projektu wchodzą także następujące zadania:

Źródło: UM Bieruń