image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Jednym z wielu działań gminy Siemianowice Śląskie na rzecz walki z niską emisją jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W związku z tym, po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy, rozpocznie się realizacja zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednostek oświatowych”, obejmująca montaż paneli fotowoltaicznych na dachu Liceum Ogólnokształcącego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 1, Żłobka Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 6, Młodzieżowego Domu Kultury JORDAN i Zespołu Szkół Specjalnych.

Jak informuje Wydział Inwestycji, instalacje pracować będą w systemie on-grid, co oznacza, że wyprodukowana przez nie nadwyżka energii oddawana będzie do sieci i bilansowana w skali roku. Dzięki temu instalacje będą generować realne oszczędności w rozliczeniach z dostawcą energii elektrycznej. Ponadto poprzez zastosowanie technologii fotowoltaicznej zostanie ograniczona emisja dwutlenku węgla oraz pyłu PM 10 do atmosfery. 

Inwestycja przeprowadzona będzie w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” i zostanie dofinansowana przy pomocy dotacji celowej, otrzymanej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która pokryje 85% kosztów zadania.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie/ autor: Dagmara Brudek-Schulz