image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

29 października dziennik „Rzeczpospolita” opublikował wyniki ogólnopolskiego rankingu samorządów.

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Gmina Siewierz zajęła 54. pozycję na 874 sklasyfikowane gminy z całego kraju, a zarazem 4. miejsce, biorąc pod uwagę wyłącznie województwo śląskie.

Od 16 lat „Rzeczpospolita” ocenia dokonania lokalnych władz i wyłania te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, w zgodzie z regułami
odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.
Ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników ujmowanych w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie
jakości zarządzania.

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,
efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii „trwałość społeczna” oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Brano tu pod uwagą
zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m. in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w
żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).
W kategorii trwałość środowiskowa nacisk położono na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. W czwartej kategorii oceniano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.
„Ranking Samorządów” ma charakter niekomercyjny – samorządy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych w związku z udziałem w nim – wobec czego jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych
i wiarygodnych w Polsce.

Źródło: UM Siewierz