image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W terminie od 18 maja do 16 czerwca br. trwał w knurowskim magistracie nabór deklaracji uczestnictwa mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dotacji unijnej na wymianę nieekologicznego źródła ciepła. W wyniku złożonych deklaracji, do projektu zakwalifikowało się 24 wnioskodawców, którzy mają szansę na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci grantu w wysokości do 25 000,00 zł, w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe.

Pieniądze te skierowane są na sfinansowanie kosztów podłączenia budynków jednorodzinnych do sieci gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji oraz zakupem kotła gazowego. W jednym przypadku , z uwagi na brak sieci gazowej w rejonie budynku wnioskodawcy, otrzyma on dotację na zakup i montaż pompy ciepła.

Zanim jednak uruchomiona zostanie procedura przydzielenia grantów, Urząd Miasta zobligowany był do złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wniosek złożony został 30 czerwca br. Od tej chwili zajmą się nim eksperci unijni, którzy przeprowadzą szczegółową ocenę formalno- merytoryczną, która powinna zakończyć się w IV kwartale br. Jeśli ocena okaże się pozytywna Gmina Knurów pozyska dofinansowanie, które w formie grantów przekaże mieszkańcom na realizację inwestycji w przyszłym roku.

Więcej o projekcie Gminy Knurów znajduje się w zakładce tematycznej na stronie urzędu miasta.

Źródło: UM Knurów