Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
Inhabitants, Pyskowice
Organizacje pozarządowe mają głos

Wydział Spraw Społecznych i Sportu rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. W…

Dąbrowa Górnicza, Inhabitants
„Fabryka Pełna Życia – działaj z nami!”

Ruszył nabór wniosków w konkursie „Fabryka Pełna Życia – działaj z nami!”. Na organizacje pozarządowe i działające przy nich grupy nieformalne czeka 90 tys. zł, za które zorganizują wydarzenia na terenie dawnego Defum. Propozycje mogą dotyczyć m.in. wydarzeń kulturalnych, działań artystycznych, integrujących mieszkańców czy promujących…

Knurów, Inhabitants
Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kwotę 388 000 złotych przeznaczono w nowym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie organizacji szkoleń dla dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin, czy też prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych i…

Bytom, Inhabitants
Program współpracy z NGO

W poniedziałek, 23 listopada, podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Bytomiu radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi jest jednym z czynników działania na rzecz społeczności bytomskiej. Dokumentem określającym zasady…

Katowice, Koronawirus, Inhabitants
Z miejskich pakietów pomocowych dla firm, artystów i NGO – skorzystało ponad 2 tys. podmiotów

Na początku epidemii, walcząc z jej ekonomicznymi skutkami, decyzją prezydenta Marcina Krupy, przy współpracy z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta Katowice, w stolicy woj. śląskiego wdrożone zostały trzy pakiety osłonowe: dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i artystów. Kwota wsparcia, za okres od marca do września, wyłącznie…

Gliwice, Inhabitants
Weź udział w naborach i działaj!

GCOP zaprasza przedstawicieli gliwickich organizacji pozarządowych do zgłaszania się i działania w zespołach branżowych. Trwa również nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert Miasta Gliwice. – Wzorem lat ubiegłych ogłaszamy nabór do zespołów: kultury, edukacji i wychowania, zdrowia i opieki…

Świętochłowice, Tourism and Recreation
IX Piknik NGO za nami!

Namioty pełne atrakcji, nastrojowe ognisko, serdeczna atmosfera i najbardziej waleczna piniata świata. Ponad 20 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zaprezentowało się mieszkańcom Świętochłowic w ramach IX Pikniku NGO. W sobotę, 19 września, na terenie parku linowego Ośrodka Sportu i Wypoczynku „Skałka” znów można było poczuć ducha…

Inhabitants, Świętochłowice
Już 19 września – IX Piknik NGO!

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w IX Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w sobotę 19 września 2020 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (teren dawnego parku linowego) od godz. 14.00 do godz. 18.00. Celem wydarzenia jest promocja działań…

Skip to content