Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
Economy and investment, Siemianowice Śląskie
Prawie 9 milionów złotych dofinansowania na termomodernizacje dwóch przedszkoli i dwóch szkół podstawowych

8 796 628,86 zł – takie dofinansowanie na realizację programu związanego z niskoenergetycznymi budynkami użyteczności publicznej otrzymało nasze miasto w ramach konkursu z poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego. Konkurs organizował Urząd…

Economy and investment, Piekary Śląskie
Posiłek w szkole i w domu

Gmina Piekary Śląskie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach zadania planuje się doposażenie oraz poprawę standardu stołówki szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich. Placówka…

Inhabitants, Pilchowice
Kolejne dofinansowanie pozyskane!

Ponad 125 tysięcy złotych pozyskała Gmina Pilchowice w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie i remont stołówek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy.  Planuje się, że jeszcze przed…

Inhabitants, Wyry
Wnioski o stypendia można składać do 30 lipca

Do 30 lipca, można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry oraz realizują obowiązek szkolny w trybie dziennym. Stypendium jest przyznawane jeżeli uczeń spełnia jedno z 3 kryteriów: 1. osiąga wysokie…

Inhabitants, Ruda Śląska
Rozpocznij przygodę z muzyką

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór uczniów w wieku 6 – 16 lat. Ze względu na stan epidemii zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie. Po powrocie do zajęć szkolnych zostaną przeprowadzone przesłuchania kandydatów, które obejmują: sprawdzenie uzdolnień muzycznych oraz psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie….

Inhabitants, Tychy
Prace termomodernizacyjne w tyskich szkołach

W czterech tyskich szkołach podstawowych zostaną wkrótce wykonane prace termomodernizacyjne. Łączny koszt gruntownego remontu placówek to ponad 14 milionów złotych. W ciągu ostatnich kilku lat podobne prace przeprowadzono w 11 innych placówkach oświatowych na terenie miasta na łączną kwotę ponad 46 milionów złotych. W Szkole…

Inhabitants, Tychy
II Zlot samorządów uczniowskich w Tychach

Dziś ( 26 listopada) w Urzędzie Miasta Tychy spotkali się uczniowie 12 tyskich szkół podstawowych, a dokładnie samorządy uczniowskie tych szkół, podczas II Zlotu Samorządów Uczniowskich Tyskich Szkół Podstawowych. Były wystąpienia, dyskusje i rozmowy o pomysłach i wspólnych projektach Obecnych na sali kilkudziesięciu uczniów i…

Skip to content