image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

8 796 628,86 zł – takie dofinansowanie na realizację programu związanego z niskoenergetycznymi budynkami użyteczności publicznej otrzymało nasze miasto w ramach konkursu z poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego. Konkurs organizował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W efekcie pozytywnej weryfikacji naszych projektów, prace termomodernizacyjne obejmą Przedszkola nr 2 i 10 oraz Szkoły Podstawowe 5 i 16.

– Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie procesu zawierania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego – mówi Łukasz Chłoń z Wydziału Rozwoju Miasta siemianowickiego magistratu – Myślę, że najdalej do końca III kwartału zostaną podpisane stosowne dokumenty – dodaje.
Całkowity koszt wnioskowanych projektów wynosi 10 953 273, 64 zł.