image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W roku 2018 w Bieruniu wybudowane zostały dwa nowoczesne parkingi samochodowe, które powstały przy udziale środków pochodzących z  Metropolitalnego Funduszu Solidarność Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Docelowo zaimplementowany na nich zostanie system „Roweru metropolitalnego” – projekt, który w bliskiej przyszłości wdroży Górnośląsko -Zagłębiowska Metropolia. 

Pierwszy parking powstał przy ulicy Licealnej w starobieruńskiej części miasta.

Inwestycja objęła:

– Budowę parkingu samochodowego przy ulicy Licealnej

– Budowę zjazdu z ulicy Licealnej

– Przebudowę istniejącego zjazdu

– Zainstalowanie nowoczesnego oświetlenia na parkingu (w technologii LED)

– Remont istniejącego chodnika na długości parkingu

– Budowę elementów małej architektury, m.in.: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, poidełko z wodą do picia.

– Prace nasadzeniowe, tj.: drzewa i zieleń

Inwestycja zrealizowana została przez firmę Iwański Mateusz MARMATOR. Jej koszt to 873 300,00 zł.

Drugi parking wybudowany został przy ulicy Granitowej w nowobierunskiej części miasta.

Inwestycja objęła:

– Budowę parkingu samochodowego przy ulicy Granitowej

– Budowę jezdni manewrowej oraz kilku chodników

– Zainstalowanie nowoczesnego oświetlenia na parkingu (w technologii LED)

– Budowę elementów małej architektury, m.in.: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci

– Prace nasadzeniowe, tj.: drzewa i zieleń 

Inwestycja realizowana jest przez firmę Usługi Transportowe Henryk Opitek. Jej koszt to 419 441,37 zł. 

Przypomnijmy, że miasto Bieruń otrzymało w 2018 roku 2 miliony złotych w ramach Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, której jest członkiem. Dotacja ta przeznaczona została na dwa duże projekty.

W ramach pierwszego projektu, gmina zrealizowała dwa zadania polegające na budowie nowoczesnych parkingów samochodowych w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów oświatowo – sportowych. Jeden z nich powstał na ulicy Licealnej, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich, a drugi przy ulicy Granitowej, w pobliżu Powiatowego Zespołu Szkół. Na obu parkingach wdrożony zostanie system „Roweru Metropolitalnego”, co oznacza, że usytuowane zostaną tam stacje wypożyczalni rowerów będącej częścią metropolitalnej sieci rowerowej.

Drugi projekt zakłada natomiast budowę drugiego odcinka ulicy Strefowej oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania kolejnych obszarów inwestycyjnych, znajdujących się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Również na realizację tego zadania Bieruń otrzymał milion złoty z Funduszu Solidarności GZM.

Źródło:www.bierun.pl