image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

MAK: Młodzi, Aktywni i Kreatywni oraz PIWONIA, czyli Poznawanie i Wspólne Odkrywanie, Nauka Innowacyjnie Atrakcyjna to projekty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego adresowane do uczniów szkół podstawowych zakładające rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj: matematyczno – przyrodniczych, ICT, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej.

Wśród wielu ciekawych propozycji zajęć ujętych w projekcie MAK uczniowie Trójki wybrali udział w I Festiwalu Wiedzy zorganizowanym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Festiwal rozpoczął się matematycznie. Dzieci poznały historię liczb arabskich, rzymskich, oczami wyobraźni były w starożytnej Mezopotamii. Podczas bloku zajęć medycznych ich uczestnicy śledzili przepływ prądu w ciele człowieka, zapoznali się z badaniem EKG oraz EEG. Zajęcia informatyczne pozwoliły dzieciom zajrzeć do środka komputera, poznać nazwy i rozmieszczenie poszczególnych podzespołów komputera. W ramach warsztatów „W krainie ciepła i lodu”, blok zajęć chemiczno – fizycznych, uczniowie obserwowali niesamowite doświadczenia z ciekłym azotem. Brali udział w zajęciach odkrywających  sekretne życie pszczół. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w Festiwalu. Zdobyli nową wiedzę, uczyli się przez doświadczenie oraz poznali gmach Uniwersytetu.

Ponadto dzieci z najmłodszych klas uczestniczą w zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych prowadzonych w szkole oraz w salach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Jest to niesamowita okazja do tego, by poznać świat nauki od środka – zobaczyć, jak na co dzień pracują naukowcy i jak tworzy się najważniejsze odkrycia XXI wieku. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie doświadczeń i zabawy – tak, aby najmłodsi sami mogli odkryć nowe, nieznane im fakty. Zajęcia dydaktyczne zostały podzielone na bloki tematyczne: blok przyrodniczy (zoologia, biologia komórki, anatomia i fizjologia roślin, hydrobiologia oraz ekologia i ochrona przyrody), blok medyczny (anatomia i fizjologia człowieka, medycyna, kryminalistyka oraz epidemiologia i zdrowie publiczne), blok chemiczno – fizyczny (chemia – zwłaszcza chemia organiczna) oraz fizyka (w szczególności elektryczność i magnetyzm, elektrostatyka i promieniotwórczość), blok matematyczny (statystyka i trygonometria, blok humanistyczny (język polski, sztuka, muzyka i historia), blok informatyczny (robotyka, typografia, programowanie stron internetowych, obsługa programów graficznych np. Corel Draw, umiejętne korzystanie z narzędzi internetowych umożliwiających pracę zdalną). Projekt jest realizowany przez Pracownię Dydaktyki Biologii, będącą częścią Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Natomiast Uczniowie klas V-VII Trójki uczestniczą w zajęciach objętych projektem PIWONIA. Przykładem są warsztaty fizyczno-chemiczne prowadzone przez pracowników  naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Uczestnicy zajęć zostali wprowadzeni w tajniki elektrostatyki, poznali budowę atomu, sprawdzali, jak wędruje prąd. Zajęcia ujęte są w podobne bloki tematyczne, jak w projekcie MAK. Uczniowie, wykazujący się szczególnymi osiągnięciami, chcący  rozwijać swoje pasje  będą uczestniczyć w specjalnych warsztatach  popołudniowych w  konkretnym bloku  zajęciowym. Młodzi badacze krok po kroku przekonują się o tym, że nauki ścisłe nie są nudne i mogą fascynować. Warto podkreślić, że prowadzący kładą mocny nacisk  na pracę własną uczniów i możliwość ich samodzielnego, twórczego rozwijania się. Warsztaty naukowe łączą się z kształtowaniem kompetencji społecznych. Ponadto uczestnicy projektu będą brać udział w treningach umiejętności takich, jak: komunikacja interpersonalna, autoprezentacja oraz metody efektywnego uczenia się. W ramach projektu odbywać się będą także zajęcia w szkole przeznaczone dla rodziców.  

Dopełnieniem działań projektowych są półkolonie naukowe organizowanie na UŚ. Podczas ferii zimowych odbyły się już 5 dniowe warsztaty naukowe, następne – 10 dniowe –  zostały zaplanowane na czas wakacji letnich.  Zajęcia obejmują nie tylko warsztaty w uniwersyteckich laboratoriach, ale także wycieczki dydaktyczne do interesujących i wartych zwiedzenia miejsc. W czasie zimowych półkolonii ich uczestnicy odwiedzili już Kopalnię Soli w Bochni oraz Muzeum  Komputerów i Informatyki w Katowicach.

Źródło: wojkowice.pl