image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

144 przyjazne patrole zaplanował na ten rok Bytom w ramach programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka”. Taki patrol pomaga przetrwać dzieciom traumatyczne chwile w trakcie interwencji domowych. W Bytomiu ruszyła kolejna edycja tego projektu.

Ten program Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komendy Policji realizowany jest w Bytomiu od 2011 roku. Policjanci, którzy są wzywani na interwencje domowe sprawdzają, czy są tam obecne dzieci. Jeśli tak – na miejsce udaje się przyjazny patrol. To osoby pracujące na co dzień w charakterze asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

W przyjaznych patrolach chodzi o to, żeby po pierwsze – zminimalizować traumatyczne przeżycia dzieci podczas domowej awantury, po drugie – otoczyć je opieką najbliższych członków rodziny.  W trakcie interwencji należy zapewnić dziecku opiekę. Szukani są członkowie jego najbliższej rodziny, dzięki temu nie trafia ono do placówki opiekuńczo – wychowawczej. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla dziecka.

Przyjazne patrole interweniują głównie w weekendy, kiedy najczęściej mają miejsce rodzinne imprezy, podczas których dorośli zaglądają do kieliszka nie zwracając uwagi na dzieci. Opieką patrolu objęte są nie tylko rodziny, które korzystają na co dzień z opieki społecznej. Nadużywanie alkoholu jest najczęstszą przyczyną kłótni, bez względu na status społeczny.

Według policji, obecność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu podczas interwencji sprawia, że dzieci postrzegają funkcjonariusza jako kogoś, do kogo warto mieć zaufanie i kto ma dobre intencje. Warto dodać, że współpraca pracowników socjalnych z policją to nie tylko interwencje, ale także stały monitoring środowisk patologicznych, których problemy znane są asystentom rodziny.

Jaki jest efekt tych działań? Czasem nie wystarcza przywołanie dorosłych do porządku i przekazanie dzieci pod opiekę najbliższych krewnych. Są sytuacje, kiedy trzeba je umieścić w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Nierzadko interwencje mają swój dalszy ciąg – sprawy zgłaszane są do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego. Zakładane są również niebieskie karty.

Choć przyjazne patrole dyżurują zwłaszcza w weekendy, to warto podkreślić, że od ubiegłego roku asystenci rodziny pełnią dyżury telefoniczne także w tygodniu. Jeśli okazuje się, że ich pomoc jest niezbędna – jadą na miejsce interwencji.

Zdjęcie: Pixabay