image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W dniu 26 marca w Katowicach został zawarty akt notarialny dotyczący przekazania przez PKP SA  na rzecz Gminy Kobiór ul. Żelaznej. Procedura  uregulowania spraw własnościowych tej drogi trwała od 2005 roku.

Było to związane z koniecznością komercjalizacji a następnie  uzyskania zgody kilku spółek kolejowych, Zarządu PKP w Warszawie oraz Ministra Infrastruktury. Przekazanie było nieodpłatne lecz gmina musiała pokryć wszelkie koszty administracyjne, notarialne i sądowe  związane z przejęciem drogi w kwocie ok. 5000zł. Uregulowanie spraw własnościowych tej drogi umożliw wykonanie nowej nawierzchni i właściwego oświetlenia. W miarę możliwości będziemy chcieli  zrealizować to zadanie jeszcze  w bieżącym roku. Przejęcie drogi zbiegło się z planem budowy w rejonie dworca kolejowego drugiego punktu przesiadkowego. Na budowę miejsc parkingowych Park & Ride (parkuj i jedź), gmina uzyskała dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Źródło: UG Kobiór