image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na zeszłotygodniowej Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu, podjęto decyzję, że w tym roku nie będzie realizowana szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia (Uchwała nr V/12/2020) Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczne zostaną na walkę z epidemią koronawirusa i jej następstwami.


Warto podkreślić, że na tej samej Sesji Rady Miejskiej podjęto również Uchwałę w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości (Uchwała nr V/10/2020). Na mocy tej uchwały, część bieruńskich przedsiębiorców, dotkniętych kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa, nie zapłaci należnego Gminie podatku od nieruchomości. To forma pomocy Gminy Bieruń dla lokalnych podmiotów gospodarczych.

Podjęto również Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (Uchwała nr V/9/2020). Na mocy tej uchwały Gmina Bieruń przekaże 50 000 zł Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu, jako dotację celową na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ w Tychach. Za zebrane przez Powiat i Gminy (w tym Bieruń) środki finansowe  zakupione mają być  m.in. kardiomonitory, wózek reanimacyjny, urządzenia do dezynfekcji (autoklaw, myjnie przelotowe), aparat do znieczulenia, urządzenia do wspomagania oddychania i monitorowania stanu pacjenta, materace przeciwodleżynowe oraz ubrania ochronne wielokrotnego użytku dla personelu medycznego.

Równocześnie zapewniamy, że wszystkie zadania wybrane do realizacji w zeszłym roku, w ramach piątej edycji Budżetu Obywatelskiego, są obecnie realizowane i w bieżącym roku oddane zostaną  do użytku Mieszkańców.

Źródło: UM Bieruń