image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Burmistrz Miasta Radzionków – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Radzionków w 2020r. 

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
1. pełnoletnich;
2. zamieszkałych na terenie Gminy Radzionków;
3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów można złożyć:
osobiście w Urzędzie Miasta Radzionków do 8 lipca 2020 r.,
pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020″

Spis zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020r.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

OGŁOSZENIE ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Źródło: UM Radzionków