image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Piekarach Śląskich w czerwcu br. pozyskało 672 000 złotych na potrzeby związane z walką z koronawirusem. Pieniądze pochodzą z budżetu Województwa Śląskiego. W ramach tych środków dokonano także zakupu nowego ambulansu, który zostanie przekazany w najbliższych dniach.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie inwestycji pod nazwą “Prace modernizacyjne niezbędne do przystosowania drugiego piętra budynku nr 3 Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich na potrzeby oddziału obserwacyjno-kwarantannowego oraz przystosowania części poszczególnych oddziałów Szpitala w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 wraz z zakupem sprzętu oraz ambulansu”.

Opisywane zadania opiewają na łączną wartość 840 000 złotych, co oznacza, że finansowane są w 80% ze środków zewnętrznych. Pozostała część pochodzi z budżetu miasta.

W ramach realizowanego zadania zakupiono już bramkę z termometrem do bezdotykowego pomiaru temperatury oraz bramkę do dezynfekcji. W dalszej kolejności wykonane zostaną prace modernizacyjne.

Źródło: UM Piekary Śląskie