image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W piątek (20 listopada), podczas gali „Innowator Śląska 2020”, nagrodzono najbardziej innowacyjne podmioty z naszego regionu. W ramach konkursu przyznano nagrodę specjalną Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 10 tys. zł. Nagroda trafiła do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za urządzenie służące m.in. do wczesnej diagnostyki zmian śródmiąższowych u pacjentów po przebytym ARDS.

Ideą konkursu „Innowator Śląska”, organizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. , jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Wyróżniane są te firmy i instytucje badawczo-rozwojowe, które podejmują się nowatorskich zmian, wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągając dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

– Chyba nikogo nie trzeba już przekonywać, jak bardzo w ostatnich latach zmieniły się miasta i gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Innowacyjne rozwiązania opracowane i wdrażane przez firmy i instytucje stają się znakiem rozpoznawczym Metropolii w kraju i daleko poza jego granicami. Są one także podstawą szybkiego rozwoju miast i regionów oraz przyczyniają się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców – powiedział podczas gali wręczania nagród Jacek Brzezinka, członek zarządu GZM, po czym wręczył nagrodę specjalną Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Nagrodę w wysokości 10 tys. zł przyznano Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach za urządzenie do selektywnego pobierania i przechowywania fazy gazowej. Umożliwi ono m.in. prowadzenie wczesnej diagnostyki zmian śródmiąższowych w płucach poprzez analizę składu frakcji oskrzelikowo-pęcherzykowej wydychanego powietrza u pacjentów po przebytym ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej) oraz z podejrzeniem przewlekłych chorób śródmiąższowych płuc.

Oprócz jednostek badawczo-rozwojowych, w ramach konkursu nagrodzono również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W tej pierwszej kategorii zwyciężył Smart Labs za startup Customy, skierowany dla pacjentów z zakresu chirurgii czaszkowo-szczękowej i ortopedycznej. W kategorii małych przedsiębiorców nagrodę otrzymała firma Helioenergia za produkt SilverCon, wykorzystywany w procesie srebrzenia termicznego aluminium, miedzi i innych powierzchni. Nagrodę dla średniego przedsiębiorcy odebrała firma Alumast SA za aktywne przejście dla pieszych Smartpole Crossing.

Konkurs „Innowator Śląska” był organizowany po raz dwunasty. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia objęła wydarzenie honorowym patronatem.