image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Do 12 stycznia trwają konsultacje społeczne projektu nowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli otrzymywać dotacje na zmianę źródeł ciepła, na przyjeźniejsze dla środowiska.

Konsultacje prowadzone będą do 12 stycznia 2021 r. w formie:

  • zbierania pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców,
  • telefonicznych dyżurów pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Uwagi należy wysłać:

  • pocztą elektroniczną na adres email: konsultacje@dg.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres:Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, z adnotacją „Uwagi do konsultacji społecznych”.

Dyżury telefoniczne odbywać się będą w dniach:

04.01.2021 r. godz. 8:00 do 12:00

07.01.2021 r. godz. 12:00 do 16:00

11.01.2021 r. godz. 8:00 do 12:00

Nr tel.: 32 295 97 18, 32 295 99 59

Od 2021 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji funkcjonować ma według nowych zasad, które aktualnie są konsultowane. Najważniejsze założenie dotyczy rodzaju dofinansowywanego systemu ogrzewania – nie będą udzielane dopłaty do kotłów na paliwa stałe. Dotacje mają być przyznawane na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych. Planowane kwoty dofinansowania to 100% kosztów, ale w 2021 r. nie więcej niż 6000 zł, w 2022 r. maksymalnie 5000 zł i w 2023 r. do 4000 zł. Program ma obowiązywać w latach 2021 – 2023, a o jego wprowadzeniu zdecyduje Rada Miejska.

Projekt Programu Ograniczenia Niskiej Emisji: Projekt PONE na lata 2021 – 2023

W ostatnich latach, głównie dzięki finansowemu wsparciu miasta, w Dąbrowie Górniczej wymieniono prawie 6 tys. kopcących kotłów węglowych, jednak ok. drugie tyle czeka na wymianę. O działaniach prowadzonych przez samorząd, zmierzających do poprawy jakości powietrza można przeczytać na stronie www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/dabrowa-gornicza-walczy-ze-smogiem-2/

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza