image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Program „Mieszkanie dla Seniora przy ul. Karola Miarki” powstał dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób, które ukończyły lub ukończą 60 lat w roku składania wniosku z uwagi na zasadność poprawy warunków mieszkaniowych osób starszych oraz sytuację demograficzną miasta

Program obejmuje jedynie osoby prowadzące jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w przypadku gospodarstw dwuosobowych osoba młodsza musi w roku składania wniosku ukończyć 60 rok życia. Regulamin programu został określony w Zarządzeniu Nr OR.108.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 maja 2021r.

Dla realizacji programu przeznaczonych zostało 18 mieszkań usytuowanych w nowopowstającym budynku mieszkalnym przy ul. Karola Miarki 40 w tym:
– 6 mieszkań składających się z jednego pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej
od 26,37m2 – 37,00 m2, ogrzewanie centralne; przeznaczonych dla gospodarstw 1- osobowych (lokalizacja parter – III piętro)
– 12 mieszkań składających się z jednego pokoju + pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej od 41,02 m 2– 46,96 m2; ogrzewanie centralne; przewidzianych dla gospodarstw                         2-osobowych (lokalizacja parter – II piętro)
Budynek przy ul. Karola Miarki 40 to budynek po termomodernizacji, wyposażony w windę i podjazd. Mieszkania wykończone zostaną w standardzie „pod klucz”.

Warunki dochodowe:
średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego za ostatnie  3 miesiące poprzedzające miesiąc składania wniosku:
– w gospodarstwach jednoosobowych nie mniej niż 200% najniższej emerytury i nie więcej niż
300% najniższej emerytury (2501,76zł – 3752,64zł)
–  w gospodarstwach dwuosobowych nie mniej niż 100% najniższej emerytury i nie więcej niż
200% najniższej emerytury; (1250,88zł – 2501,76zł)

Wysokość stawki czynszowej:
Stawka – 11,04zł/m2 lub 11,20zł m2 (w przypadku zniżki dla lokali, gdzie wszystkie okna wychodzą na stronę północną)
Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji mieszkaniowej w wysokości 12 miesięcznego czynszu za dany lokal, zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w terminie wskazanym w zaproszeniu do zawarcia umowy najmu

Nabór wniosków prowadzony będzie od 14 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021r. 
Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne będą do pobrania od 1 czerwca 2021r.
– w wersji elektronicznej z BIP Urzędu Miasta – zakładka wydział zasobów komunalnych
– w formie papierowej w siedzibie Urzędzie Miasta Chorzów (hol)

Informacji dotyczących wszelkich formalności związanych z naborem uzyskać będzie można poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Zasobów Komunalnych pod numerem telefonu:  32-416-5000 wew. 5306 lub wew. 5307 lub na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta  – zakładka wydział zasobów komunalnych

Źródło: UM Chorzów