image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

13 propozycji wpłynęło do Urzędu Miejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 2022. Do końca lipca potrwa weryfikacja wniosków i ustalanie listy projektów do głosowania. Sierpień będzie miesiącem na składanie ewentualnych odwołań. Głosowanie potrwa od 1 do 15 września br.

 

Przypomnijmy, w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 2022 do rozdysponowania jest 600 tys. zł. Pulę tę podzielono na 4 części. Pierwsza z nich to pieniądze na zadania ogólnomiejskie – w tej kategorii napłynęło do nas 6 projektów. Pozostałe pule przeznaczono na grupy dzielnic.

Niestety nie otrzymaliśmy żadnego pomysłu do realizacji w ramach puli przeznaczonej na zadania w dzielnicy Śródmieście Centrum. W drugiej grupie dzielnic (Opatowice, Repty Śląskie, Stare Tarnowice, Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne) złożono 2 pomysły. W grupie trzeciej (Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, Lasowice, Osada Jana) przygotowano 5 projektów. 

Planowany harmonogram przyszłych działań wygląda następująco:

  • 01.07.2021 – 31.07.2021 – weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania 
  • 01.08.2021 – 21.08.2021 – procedura odwoławcza 
  • 01.09.2021 – 15.09.2021 – głosowanie 
  • Do 30.09.2021 – wyniki głosowania 

Źródło: UM Tarnowskie Góry