image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miasta Metropolii stawiają na rozwój infrastruktury edukacyjnej, firmy nawiązują współpracę ze szkołami o profilu zawodowym to przykłady działań gmin i Metropolii na rzecz podniesienia jakości życia.

Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. A. Świdra w Świętochłowicach wzbogacił się o nowe pracownie do nauki zawodu. Powstały one w ramach unijnego projektu o wartości ok. 2,8 mln zł. Uczniowie mogą teraz korzystać z pełni wyposażonych pracowni. Poznają tam w maszyny i instalacje elektryczne, kształcą umiejętności gastronomiczne oraz fryzjerskie.

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie zawarł porozumienie z sosnowieckim Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dzięki współpracy otwarto w tej szkole nowy kierunek kształcenia – technik energetyk. Jednocześnie firma SK hi-tech Battery Materials Poland Sp. z o.o., mająca swój zakład w Dąbrowie Górniczej, rozpoczęła w ostatnim czasie współpracę z aż trzema szkołami technicznymi, działającymi na terenie Metropolii: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu oraz Technicznymi Zakładami Naukowymi i Zespołem Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej. W placówkach utworzono klasy patronackie oraz doposażono je w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. W tym roku rozpoczęty został nabór klas, a już we wrześniu nastąpi oficjalne rozpoczęcie nauki.

Do końca sierpnia 2022 roku, osiemnaście miejskich kamienic w Siemianowicach Śląskich odzyska estetyczny wygląd i zostanie zabezpieczonych przed utratą ciepła. Dąbrowa Górnicza uzyskała dofinansowanie na termomodernizację 6 budynków stanowiących zasób gminy. Termomodernizacja będzie polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie źródeł ciepła i instalacji c.o.

W tym roku Metropolia wraz z organizacjami pozarządowymi oraz aktywistami miejskimi wysieje na jesień 8 łąk kwietnych, o łącznej powierzchni ponad 11 tys. m kw. Powstaną one w Bieruniu, Bytomiu, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach i Zabrzu. Program „Metropolitalne Łąki Kwietne” jest realizowany przez Metropolię od 2020 roku. Przez dwa lata, w 15 gminach powstały łąki o łącznej powierzchni ponad 45 tys. mkw.

Katowice zostały włączone przez WHO Global Network do sieci miast i gmin przyjaznych starzeniu. W wydarzeniach, akcjach i działaniach, organizowanych przez miasto na rzecz seniorów, może wziąć udział każdy mieszkaniec powyżej 60 roku życia. Wśród inicjatyw są zarówno te ułatwiające życie – jak „złota rączka” czy „srebrna książka”, jak i szereg działań angażujących, w tym senioriady. Globalna Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia obejmuje obecnie 1333 miasta i społeczności w 47 krajach,