image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 2 stycznia do 30 września 2024 r. trwa nabór wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane do realizacji w roku 2024.

Dotacje celowe na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą udzielane na zadania inwestycyjne polegające na:

  • modernizacji systemów grzewczych (konieczna likwidacja kotła/ pieca na paliwo stałe)
  • demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;
  • podłączeniu do sieci kanalizacyjnej;
  • instalacji przydomowych oczyszczalnia ścieków.

Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii  i Gospodarki Odpadami  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 105,107 tel. 32 2960574, 32 2960825 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tj. w godz. 7.30 – 18.00 poniedziałek, 7.30 – 15.30 wtorek – czwartek, 7.30 – 13.00 piątek.

Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr 1065/LXVII/2022 z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na realizację zadań inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wzory wniosków znajdują się TUTAJ

Źródło: UM Sosnowiec