image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

21 budynków komunalnych w Śródmieściu zostanie poddanych termomodernizacji. Decyzję o przyznaniu 18,6 mln zł dofinansowania z Obszaru Strategicznej Interwencji podjął zarząd województwa śląskiego.

Budynki będą ocieplone, wymienione zostaną w nich okna, drzwi, a także systemy ogrzewania. W miejsce nieekologicznych pieców (np. kaflowych), zamontowane zostaną kotły gazowe.

Inwestycja zrealizowana zostanie w budynkach przy ulicach:

  • Katowickiej 49, 51, 53, 59, 60;
  • Korfantego 7, 9, 11;
  • Matejki 39, 46;
  • Staromiejskiej 2, 3;
  • Żeromskiego 6, 14;
  • Kochanowskiego 17;
  • Witczaka 37, 83, 85;
  • Miętkiewicza 5, 7;
  • Józefczaka 15.

Wartość projektu to: 21,9 mln zł, z czego 18,6 sfinansuje Unia Europejska, a ok. 2,2 mln zł – budżet państwa.

Projekt „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych Śródmieściu Bytomia” finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instrument terytorialny Obszar Strategicznej Interwencji, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI