image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29-10-2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”
Umowę o dofinansowanie podpisali przedstawiciele zarządu Województwa Śląskiego oraz lidera projektu – gminy Tarnowskie Góry.


Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 69,6 mln zł, a dofinansowanie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 to 44,5 mln zł, z czego na Gminę Sośnicowice przypada przeszło 6,5 mln zł.

Dalsza procedura przygotowań do realizacji projektu OZE
W marcu br. został ogłoszony przetarg na w wyłonienie wykonawców, który miał zakończyć się na przełomie września i października 2020 roku. Z uwagi na rezygnacje części Mieszkańców z udziału w projekcie, a w związku z tym → konieczność zorganizowania naboru uzupełniającego → dokonanie weryfikacji technicznej nowych nieruchomości → podpisanie umów z kolejnymi Mieszkańcami,  a także czas niezbędny na dokonanie aktualizacji dokumentacji technicznej (PFU), termin rozstrzygnięcia przetargu, a co za tym idzie – rozpoczęcia realizacji montażu instalacji OZE został przesunięty.

Obecnie termin otwarcia ofert wykonawców wyznaczony jest na dzień 08-01-2021 r.
Po wyłonieniu wykonawcy zostanie przygotowany harmonogram prac związanych z instalacjami OZE u poszczególnych Mieszkańców.
Realizacja projektu potrwa do końca roku 2021.

Źródło: UG Sośnicowice