image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Pod koniec grudnia Urząd Marszałkowski opublikował zaktualizowaną listę projektów, które otrzymają unijne dofinansowanie na montaż odnawialnych źródeł energii w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wniosek Gminy Psary, który do tej pory znajdował się na liście rezerwowej otrzyma ponad 180 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

Gmina otrzyma dofinansowanie do projektu „Instalacje systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary”. Wspomniany projekt przewiduje montaż 4 kompletnych instalacji fotowoltaicznych, obejmujących: panele PV monokrystaliczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną oraz połączenia elektryczne i komunikacyjne na Ośrodku Kultury w Sarnowie, Ośrodku Kultury i OSP w Dąbiu oraz na budynkach Gminnej Biblioteki Publicznej i OSP w Psarach. Szacowany koszt przedsięwzięcia wyniesie 223 514,62 zł, a kwota pozyskanego dofinansowania sięga 186 079,53 zł.

Planowana inwestycja służyć będzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w naszej gminie. Przedsięwzięcie pozwoli obniżyć koszty związane z opłatami za energię elektryczną, co jest szczególnie ważne przy rosnących cenach za prąd. Ponadto przyczyni się do redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów, czyli ograniczenia niskiej emisji.

Źródło: UG Psary