image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

AP1, AP2, AP3 i AP4 – takie oznaczenie będą miały metropolitalne linie lotniskowe, łączące główne miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice Airport w Pyrzowicach. KZK GOP, który będzie technicznie obsługiwał i realizował te połączenia, ogłosił przetarg w tej sprawie. Postępowanie potrwa ok. trzech miesięcy, a autobusy – według przedstawionych założeń – mają wyjechać w trasę w czwartym kwartale tego roku.

– Szeroko analizowaliśmy różne warianty połączeń lotniskowych oraz opinie i sugestie, które zostały zgłoszone po przedstawieniu wstępnych założeń przebiegu tych linii – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który odpowiada za sprawy związane z transportem.

– Dlatego też zdecydowaliśmy się na wprowadzenie kilku modyfikacji w trasach ich przejazdu. Jedną z nich jest decyzja o uruchomieniu bezpośredniego połączenia kursującego pomiędzy Katowicami a lotniskiem. Szacunkowy czas przejazdu tej linii wyniesie od ok. 45 do 50 minut – wyjaśnia.

Przetarg, którego celem jest wyłonienie operatora czterech metropolitalnych linii lotniskowych, został ogłoszony przez KZK GOP.

Przypomnijmy, że to właśnie ten związek – na mocy zawartego porozumienia z Metropolią – będzie odpowiadał za techniczną realizację i obsługę tych połączeń. Wynika to z faktu, że KZK GOP posiada profesjonalne służby do zlecania, kontrolowania, nadzorowania świadczonych usług oraz egzekwowania należności z tytułu nakładanych kar. Poza tym – gdy Metropolia przejmie już zadania i obowiązki organizatora transportu zbiorowego na swoim obszarze, wówczas zadanie to wraz ze służbami odpowiedzialnymi za jego realizację, wróci bezpośrednio do GZM.

W przyjętym dokumencie określone zostały planowane trasy tych połączeń. Nowością jest zmiana lokalizacji przystanków w Zabrzu, Bytomiu i Piekarach Śląskich oraz dodatkowy przystanek w Będzinie na trasie przejazdu linii jadącej przez Katowice i Sosnowiec.

  1. Gliwice Plac Piastów – Zabrze Multikino – Bytom Karb – Piekary Śląskie Szarlej Kaufland – Pyrzowice Port Lotniczy (szacowany czas przejazdu: 64-76 min)
  2. Katowice Dworzec – Katowice Sokolska – Katowice Strefa Kultury – Sosnowiec Dworzec PKP – Będzin Stadion – Pyrzowice Port Lotniczy (szacowany czas przejazdu: 54-65 min)
  3. Katowice Dworzec – Pyrzowice Port Lotniczy (szacowany czas przejazdu: 45-50 min)
  4. Tychy Dworzec PKP – Katowice Giszowiec Osiedle – Katowice Dworzec (szacowany czas przejazdu: 31-32 min) + Katowice Dworzec – Pyrzowice Port Lotniczy (45-50 min) lub Katowice Dworzec – Katowice Sokolska – Katowice Strefa Kultury – Sosnowiec Dworzec PKP – Będzin Stadion – Pyrzowice Port Lotniczy (szacowany czas przejazdu: 54-65 min)

Przyjęte rozwiązania zakładają uruchomienie połączeń komunikacją publiczną z głównych miast podregionów metropolii do Portu Lotniczego w Pyrzowicach.

– Przystanki obsługiwane przez poszczególne linie zostały ustalone w taki sposób, aby pasażerom z miast, które nie posiadają bezpośredniego połączenia z lotniskiem, stworzyć możliwość przesiadki. Takie rozwiązanie zdecydowanie rozszerza obecną ofertę przewozową – zaznacza Lucjan Dec, dyrektor Departamentu Komunikacji i Transportu.

W przypadku linii tyskiej, ma być ona uzupełnieniem połączeń kolejowych z Katowicami. W ciągu dnia będzie bowiem wykorzystane bardzo dogodne i szybkie połączenie kolejowe Tychów z Katowicami.  Autobus nie jest w stanie tej trasy pokonać szybciej niż właśnie pociąg. Ponadto ze zlokalizowanego na dworcu PKP w Katowicach przystanku linii lotniskowej, autobusy będą odjeżdżać co pół godziny, umożliwiając tym samym pasażerom sprawną przesiadkę. Z kolei nocą, gdy pociągi nie będą kursować, w trasę wyjadą autobusy.

Planowane rozkłady jazdy, które zostały uwzględnione w dokumentacji przetargowej, wyglądają następująco:

AP1 – relacja: Gliwice Dworzec PKP – Pyrzowice Port Lotniczy

Autobusy tej linii obsługiwać będą przystanki:  „Gliwice Dworzec PKP”, „Gliwice Plac Piastów”, „Zabrze Multikino”, „Bytom Karb”, „Szarlej Kaufland”, „Pyrzowice Port Lotniczy”, z częstotliwością kursowania co ok. 60 minut w godzinach: 2:00-21:00, oraz co ok. 90 minut w godzinach 21:00-2:00.

AP2 – relacja: Katowice Dworzec – Pyrzowice Port Lotniczy

Autobusy tej linii obsługiwać będą przystanki: „Katowice Dworzec” (stanowisko nr 10), „Katowice Sokolska”, „Katowice Strefa Kultury”, „Sosnowiec Dworzec PKP”, „Będzin Stadion”, Pyrzowice Port Lotniczy”, z częstotliwością kursowania co ok. 60 minut w godzinach: 4:40-22:40.

AP3 – relacja: Katowice Dworzec – „Pyrzowice Port Lotniczy”

Autobusy tej linii obsługiwać będą przystanki:  „Katowice Dworzec” (stanowisko nr 10), Pyrzowice Port Lotniczy”, z częstotliwością kursowania co ok. 60 minut w godzinach: 3:00-22:00, oraz co ok. 90 minut w godzinach 22:00-3:00. Przedmiotowa linia zapewniać będzie szybkie połączenie z centrum Katowic do Portu Lotniczego w Katowicach Pyrzowicach, kursując naprzemiennie z linią AP2, zapewniając wspólną częstotliwość kursowania co ok. 30 minut.

AP4 – relacja: Tychy Dworzec PKP – Katowice Dworzec

Autobusy tej linii obsługiwać będą przystanki: „Tychy Dworzec PKP”, „Giszowiec Osiedle”, „Katowice Dworzec”, zapewniając możliwości dojazdu w godzinach 24:00-5:00 oraz przesiadkę na linię AP3.

Prace trwają również nad ustaleniem założeń taryfowych. Według szacunków cena biletu miałaby wynieść kilkanaście złotych. Metropolia pracuje nad tym by jego cena odpowiadała aktualnemu biletowi całodobowemu i wyniosła 14 zł.

Koszt funkcjonowania tych linii, które będą finansowane z budżetu GZM, oszacowano na 2 mln zł w 2018 roku, natomiast w 2019 roku – 10 mln zł.

Ze względu na procedury związane z przeprowadzeniem przetargu, który może potrwać około trzech miesięcy, metropolitalne linie lotniskowe zostaną uruchomione w czwartym kwartale tego roku.