image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła nowy przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej. Ze względu na drastyczny wzrost cen prądu, nowa grupa zakupowa zdecydowała o skróceniu okresu trwania umów do jednego roku. – Mamy do czynienia ze znacznymi podwyżkami cen energii, ale działając razem wciąż mamy większe szanse na uzyskanie lepszej oferty, niż gdybyśmy działali w pojedynkę – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Nowa metropolitalna grupa zakupowa podjęła decyzję o tym, by ogłosić nowy przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej. Postępowanie zostało opublikowane we wtorek (16 października), a termin składania ofert upłynie 29 października. Wszystko po to, by wspólny zakup był możliwy od początku stycznia 2019 roku.

Mamy do czynienia ze znacznymi podwyżkami cen energii elektrycznej. To problem globalny, na który złożyło się – jak wynika z naszych analiz – kilka czynników jak np. wzrost kosztów produkcji energii, czy zakupu zielonych certyfikatów – wyjaśnia Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Niemniej jednak członkowie nowej grupy zakupowej nie zrezygnowali z planów wspólnego zamówienia energii elektrycznej, ale zdecydowaliśmy o skróceniu okresu obowiązywania tych umów – z wcześniej planowanych dwóch lat, do roku. Wszyscy mamy bowiem świadomość, że działając razem, wciąż mamy większe szanse na uzyskanie lepszej oferty, niż gdybyśmy działali w pojedynkę. Daje nam to również szansę zaobserwowania tendencji, które pojawią się na rynku energii, co będzie miało wpływ na nasze decyzje w przyszłości – podkreśla.

Do nowej metropolitalnej grupy zakupowej przystąpiło 73 zamawiających, skupiających 289 jednostek, które chcą zamówić łącznie prawie pół TWh energii elektrycznej. To o 15 zamawiających mniej niż deklarowało swój udział w poprzednim postępowaniu przetargowym.

– Różnica ta wynika z faktu, że część zamawiających, biorących udział w poprzednim przetargu, była zainteresowana wspólnym zakupem energii w roku 2020, ponieważ na rok 2019 posiadają jeszcze obowiązujące umowy – tłumaczy Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji.

– Ze względu na skrócenie okresu trwania umów w aktualnie ogłoszonym postępowaniu, z naturalnych powodów, tych kilkunastu zamawiających nie mogło w nim uczestniczyć – dodaje.

Przypomnijmy, że w poprzednim postępowaniu ws. metropolitalnej grupy zakupowej, wpłynęły trzy oferty, a najtańsza z nich o ok. 65 mln zł przewyższała maksymalną kwotę, jaką grupa zamierzała przeznaczyć w ciągu dwóch lat (2019-2020) na wspólny zakup energii.

W tej sytuacji pod uwagę brane były trzy scenariusze: członkowie grupy zakupowej mogli przyjąć najkorzystniejszą ofertę w ówczesnym kształcie; stworzyć nową grupę zakupową na jeden rok lub rozwiązać grupę zakupową, a jej uczestnicy dokonywaliby indywidualnych zakupów energii.  Ostatecznie zdecydowano o wyborze drugiego wariantu.