image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


Ulica Przemysłowa została przebudowana na odcinku o długości 816,00 mb, od  wjazdu z ul. Plichtowickiej  do ul. Kobiórskiej (droga powiatowa S-4146).

W ramach inwestycji oczyszczono mechanicznie istniejącą powierzchnię pasa drogowego, uzupełnienie ubytków (wyboje) asfaltobetonem na gorąco oraz wyprofilowano przekrój poprzecznego w miejscach zdeformowanych. Po oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu nawierzchni bitumem na gorąco, ułożono mechanicznie nową warstwę ścieralną z asfaltobetonu. W ostatniej fazie robót, wzdłuż krawędzi jezdni wykonano opaski z drobnego destruktu asfaltobetonowego..