image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Brak konkretnej daty rozpoczęcia remontu lub przebudowy – to najczęstsze zarzuty kierowców w sprawie informowania o utrudnieniach wynikających z prowadzonych prac. W Sosnowcu zadbano, by kierowca wiedział kiedy konkretnie utrudnienia się rozpoczną.

Każdej większej inwestycji na terenie Sosnowca towarzyszą tablice „Budujemy dla Was” informujące o przybliżonym rozpoczęciu i zakończeniu robót. W przypadku wartej 100 mln zł budowy dwupoziomowego skrzyżowania DK94 z ul. Długosza pojawiła się konkretna data rozpoczęcia poważnych utrudnień.

W sumie w rejonie skrzyżowania Dk94/Długosza ustawiono cztery tablicę, które informują o konkretnym dniu wprowadzenia zwężenia drogi. – Chodzi nam o to by kierowcy, którzy przejeżdżają tą drogą mieli świadomość, że od 18 czerwca będzie jeszcze trudniej przez ten odcinek przejechać. Sugerujemy i prosimy aby korzystać z innych dróg. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Przypomnijmy. Od 18 czerwca kierowcy będą mogli korzystać po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Wyłączone zostaną wewnętrzne pasy drogi na odcinku od wysokości stacji benzynowej Shell (w kierunku Katowic) do około 150 metrów przed samym skrzyżowaniem. Zwężenie ponownie zacznie się ok. 150 metrów za skrzyżowaniem i skończy tuż przed węzłem pozwalającym na zjazd do centrum Sosnowca. Odcinkowe utrudnienia będą obowiązywały zarówno w kierunku Krakowa, jak i Katowic.

Aby jak najdłużej zapewnić przejezdność skrzyżowania z ulicą Długosza, w tym miejscu zwężeń na razie nie będzie. Sygnalizacja świetlna również będzie funkcjonować bez zmian. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez najbliższe trzy tygodnie i związana jest z budową m.in. przejazdów,kontrolą sieci uzbrojenia terenu i wykonaniem platform roboczych do wykonania murów oporowych.  

To będzie najdroższa i największa inwestycja drogowa sosnowieckiego samorządu w historii Miasta. W miejscu istniejącego obecnie skrzyżowania powstanie dwupoziomowe z rondem w ciągu ul. Długosza, które będzie przebiegało nad poprowadzoną w wykopie trasą DK94. Zjazd i wjazd pomiędzy drogami będzie zapewniony poprzez system bezkolizyjnych łącznic. 

Projekt przebudowy obejmuje nie tylko skrzyżowania ale również spory fragment dróg. Powstanie 1,3 km nowej DK94 od wysokości stacji benzynowej Shell (jadąc od strony Dąbrowy Górniczej), aż do zjazdu na wiadukt w ciągu ulicy 3 Maja. Wyremontowany zostanie również 300-metrowy fragment ulicy Długosza, gdzie powstanie także droga rowerowa. Przebudowa obejmuje również budowę ekranów wzdłuż jezdni w obu kierunkach, zarówno w stronę Katowic, jak i Krakowa, co znacznie ograniczy uciążliwy poziom hałasu w tamtym rejonie.

Sosnowiec na realizację przebudowy otrzymał  74 mln zł (koszty kwalifikowane dofinansowania w ramach konkursu dla działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast.

Termin realizacji inwestycji jest ściśle określony i zadanie musi być wykonane do 31 grudnia 2020 roku.