image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W Psarach mieszkańcy wspólnie zdecydowali o przeznaczeniu środków w ramach funduszu sołeckiego. Tym razem do podziału było ponad 360 tys. zł.

W budżecie gminy Psary, Uchwałą Rady Gminy nr V/38/2015 z dnia 26.02.2015 r., wydzielane są pieniądze, dzięki którym mieszkańcy mogą zdecydować o swoim otoczeniu. Fundusz sołecki jest odpowiednikiem realizowanego w miastach budżetu obywatelskiego. Co roku, na podstawie określonego w ustawie o funduszu sołeckim wzoru, wyliczane są środki jakie przysługują poszczególnym miejscowością. Informacja o ich wysokości przekazywana jest do końca lipca sołtysom, którzy następnie do 30 września zwołują zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy wspólnie decydują na co chcą je przeznaczyć.

Propozycje może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców danej miejscowości. Aby przedsięwzięcie zostało zrealizowane musi spełniać trzy następujące warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy i być zgodne z jej strategią rozwoju. Kiedy mieszkańcy ustalą na co chcą przeznaczyć pieniądze, sołtys składa wniosek do wójta.

W tym roku mieszkańcy gminy Psary podzielili 361 739,58 zł na następujące przedsięwzięcia:

w Brzękowicach 26 536,43 zł na: doposażenie ośrodka kultury, w tym zakup butów ludowych dla zespołu „Dąbie” i strojów dla Lokalnej Grupy Kobiet „18+VAT” oraz dofinansowanie zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dąbie,
w Dąbiu 29 858,37 zł na: doposażenie ośrodka kultury, w tym zakup butów ludowych dla zespołu „Dąbie” i strojów dla Lokalnej Grupy Kobiet „18+VAT” oraz dofinansowanie zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dąbie,
w Goląszy 33 571,12 zł na: doposażenie ośrodka kultury, w tym zakup i montaż klimatyzacji, drobnego wyposażenia oraz strojów dla KGW Brzękowice Górne i KGW Goląsza Górna, zakup mundurów bojowych dla jednostki OSP Goląsza-Brzękowice oraz zastawy stołowej dla Klubu Seniora Goląsza-Brzękowice,
w Górze Siewierskiej 39 081,63 zł na: modernizację placu zabaw, w tym zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i altany oraz doposażenie ośrodka kultury, w tym zakup sprzętów, wykładziny izolującej podłoże i strojów dla zespołu śpiewaczego „Górzanie”,
w Gródkowie 39 081,63 zł na: Szkołę Podstawową w Gródkowie, w tym zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną, dofinansowanie Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na festyn sołeckiego oraz zakup umundurowania i remont wozu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Psary,
w Malinowicach 37 283,88 zł na: dofinansowanie zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dąbie, doposażenie KS Gminy Psary, wykonanie ogrodzenia placu przy kaplicy i placu zabaw oraz doposażenie ośrodka kultury z przeznaczeniem na zakup strojów dla KGW Malinowice, zakup kuchni gazowej z piekarnikiem, wymianę drzwi wejściowych i drzwi do sali z tenisem stołowym w budynku byłej szkoły, zakup ekranu projekcyjnego, a także wykonanie zadaszenia przy grillu,
w Preczowie 39 081,63 zł na: wykonanie projektu i rozbudowy remizy OSP w Preczowie oraz doposażenie ośrodka kultury, z przeznaczeniem na zakup strojów dla KGW,
w Psarach 39 081,63 zł na: doposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach, w tym zakup i montaż klimatyzacji oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup strojów dla zespołu „Tęcza”,
w Sarnowie 39 081,63 zł na: zakup pompy pływającej, stołów, krzeseł i sztandaru dla jednostki OSP Sarnów, doposażenie KP Sarnów, w tym zakup obuwia sportowego, dresów treningowych, kurtek ortalionowych i odzieży termicznej, doposażenie ośrodka kultury, w tym zakup zastaw stołowych i sprzętu AGD, doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w tym zakup bakteriobójczych lamp oraz zakup drewnianej podbitki do budynku dawnej wozowni przy ośrodku kultury,
w Strzyżowicach 39 081,63 zł na: zakup lekkiej przyczepki pożarniczej dla jednostki OSP Strzyżowice, zakup sprzętu sportowego dla Jedności Strzyżowice, doposażenie ośrodka kultury z przeznaczeniem na szycie strojów dla KGW Strzyżowice oraz doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach, a także zakup wewnętrznego placu zabaw i klimatyzatora do przedszkola.

Oprócz podziału funduszu sołeckiego na zebraniach, które odbywały się od 16 do 27 września, wójt Tomasz Sadłoń przedstawił mieszkańcom prezentacje z podsumowaniem działań psarskiego samorządu.

Warto również wspomnieć, że na zebraniu wiejskim w Malinowicach mieszkańcy sołectwa wybrali nowego sołtysa, którym została Barbara Nowak.

Źródło: www.psary.pl