image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Podczas XX sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (13 listopada) przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia wyboru nowego członka zarządu GZM. Został nim Jacek Brzezinka, który zastąpi rezygnującą z tego stanowiska Karolinę Wadowską, odpowiedzialną za realizację zadań związanych z projektami i inwestycjami.

Jacek Brzezinka jest bytomianinem, posiada doświadczenie kierownicze i samorządowe. Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej przez kilkanaście lat pracował w prywatnych firmach na stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie w działalności publicznej zdobył w samorządzie Bytomia, będąc radnym oraz dwukrotnie wiceprzewodniczącym rady miejskiej.

W latach 2007-2015 pełnił funkcję posła na Sejm RP, był członkiem komisji: finansów publicznych, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, cyfryzacji i administracji, a także komisji nadzwyczajnej ds. ograniczenia biurokracji. Ponadto był przewodniczącym podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu. Współautor uchwalonej w 2015 r. ustawy o powiecie metropolitalnym.

W latach 2016-2018 był doradcą marszałka województwa śląskiego. Reprezentował stronę samorządową zasiadając w zespole eksperckim opracowującym „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”. Był także członkiem Komitetu Sterującego „Programu dla Śląska”.