image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bytomiu już przynosi efekty. Miejski Zarząd Dróg i Mostów dzięki uzyskanym oszczędnościom z wymiany ponad 2 tys. starych lamp na energooszczędne oświetlenie LED-owe oraz zmiany taryfy na korzystniejszą dla miasta, dodatkowe środki przeznaczył  m.in.: na wymianę 183 opraw na al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Wymiana dodatkowych 183 opraw, które zamontowane zostaną na obwodnicy Bytomia – na ciągu głównym i serwisowym al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego będzie kosztować prawie 250 tys. zł.

Przeznaczamy dodatkowe pieniądze na modernizację opraw w latarniach na obwodnicy, ponieważ będzie to generowało kolejne oszczędności, które miasto będzie mogło przeznaczyć na inwestycje lub remonty. Inne korzyści wymiany opraw, to zmniejszenie emisji CO2, poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników obwodnicy – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych MZDiM