image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ogłoszono przetarg na 30-letni najem budynku w Fabryce Pełnej Życia, z przeznaczeniem na lokalny browar oraz restaurację. Oferty można składać do 16 marca. Najemca będzie musiał przeprowadzić remont obiektu i wyposażyć go. Realizację tego przedsięwzięcia przewidziano na 31 grudnia 2021 roku.

Kiedy wiosną 2018 roku zaprezentowano wyniki międzynarodowego konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania nowego centrum Dąbrowy Górniczej, pewnym zaskoczeniem była zbieżność lokalizacji przyszłego browaru rzemieślniczego. Te same obiekty wskazano do tego samego celu w kilku pracach, w tym w zwycięskiej. Mowa tu o zabudowaniach magazynu odlewów drobnych i hali wydziału remontowego dawnych zakładów Defum.

Ceglana elewacja, zdobiona m.in. datą powstania jednej z hal (1912), wyraźne podziały, duże okna, powierzchnia ok. 1000 metrów kwadratowych i usytuowanie tuż za Pałacem Kultury Zagłębia sprawiają, że piękne, ponad stuletnie budynki, wydają się wprost stworzone do tego, by warzyć tu i na miejscu sprzedawać uwarzone piwo.

Idąc za tym, Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ogłosiła przetarg na wybór najemcy budynku wraz z gruntem pod budynkiem i terenem przyległym, z przeznaczeniem na produkcję piwa w browarze rzemieślniczym oraz świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych. Spółka ze swojej strony zobowiązuje się do doprowadzenia wszystkich niezbędnych mediów oraz uporządkowania terenu w sąsiedztwie budynku. Potencjalni najemcy na złożenie kompletnych ofert mają czas do 16 marca.

Budynek browaru oznaczono H1

Wizualizacja nowego centrum Dąbrowy Górniczej – budynek browaru po lewej stronie

Najważniejsze założenia postępowania przetargowego:

1. Najemca zobowiązany będzie do wykonania prac remontowych przy browarze i jego wyposażenia ze środków własnych.

2. Zakończenie przebudowy budynku przyszłego browaru i jego wyposażenie przewidziano na 31 grudnia 2021 roku.

3. Najemca, wraz z ofertą, zobowiązany jest przedstawić koncepcję przebudowy browaru rzemieślniczego z restauracją, obejmującą wizualizację zewnętrzną budynku, aranżację wnętrz, ogródka gastronomicznego oraz kosztorys budowlany, sporządzone na podstawie wymagań dot. standardu przedmiotu najmu oraz jego zgodności w zakresie wystroju, aranżacji i zastosowanych materiałów do „Szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia” autorstwa pracowni Analog.

4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

a.) zgodność ze „Szczegółową koncepcją urbanistyczno-architektoniczną Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia”,

b.) wielkość nakładów finansowych na nakłady trwałe, jakie Najemca przeznaczy na dostosowanie pofabrycznych budynków do celów browaru rzemieślniczego z zapleczem gastronomicznym,

c.) wielkość miesięcznego czynszu z tytułu budynku,

d.) wielkość miesięcznego czynszu z tytułu najmu ogródka gastronomicznego.

Do postępowania zaproszono oferentów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem w produkcji piwa w browarze rzemieślniczym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie prac przewidzianych umową, która ma zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, w tym na poniesienie zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych.

Ogłoszenie o przetargu