image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Priorytetowym celem gminy jest zmniejszenie niskiej emisji na jej terenie, a także poprawa stanu środowiska w perspektywie długookresowej. Dlatego też gmina wnioskowała o dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii. W dobie koronawirusa obniżenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej z jednoczesnym efektem ekologicznym i edukacyjnym jest dość istotną sprawą. W ramach zadania trwają prace dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej takich jak:

  • Publiczne Przedszkole w Rogoźniku,
  • Szkoła Podstawowa w Bobrownikach,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobieszowicach,
  • Szkoła Podstawowa w Rogoźniku,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sączowie,
  • Szkoła Podstawowa w Siemoni,
  • Urząd Gminy w Bobrownikach.
  • Hala widowiskowo – sportowa w Rogoźniku.

W ramach dofinansowania zostały zaprojektowane instalacje fotowoltaiczne, zlokalizowane na dachach budynków. Moc instalacji każdego z obiektu wynosić będzie do 40 kW. Instalacje zostaną podłączone do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Energia wyprodukowana za ich pomocą zużywana będzie na potrzeby poszczególnych obiektów użyteczności publicznej.

Gmina Bobrowniki uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Zadanie to jest dofinansowane w 95 % z czego 85 % to środki z Unii Europejskiej, a pozostałe 10 % pochodzi z budżetu państwa, tzw. prace rewitalizacyjne. (ps)

Źródło: UG Bobrowniki