image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Bieżące sprawy, realizowane projekty, a także planowane działania – na ten temat rozmawiali członkowie Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej, który spotkał się w poniedziałek (28 września) w siedzibie GZM. Było to pierwsze spotkanie na żywo od momentu wybuchu pandemii koronawirusa.

W trakcie spotkania członkowie zespołu zostali poinformowani o nowej inicjatywie, jaką jest Metropolitalna Inicjatywa Senioralna. To projekt pilotażowy GZM, polegający na poszukiwaniu pomysłów dla usług, które ułatwią życie starszych mieszkańców Metropolii. Pomysły mogą zgłaszać mieszkańcy powyżej 60. roku życia, rady seniorów, organizacje pozarządowe i Uniwersytety Trzeciego Wieku działające na obszarze GZM. W trakcie poniedziałkowego spotkania zespół omówił regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy, a także dyskutował o przykładowych inicjatywach.

Ponadto seniorzy zostali poinformowani o projekcie „Młodzi robią Metropolię”, w którym wyłoniono grupę 25. mieszkańców GZM w wieku od 16 do 25 lat. Zespół będzie się spotykał przez rok. Pomysły wypracowane podczas warsztatów będą brane pod uwagę w dokumentach określających działania strategiczne Metropolii. W ramach warsztatów młodzi „Ambasadorzy Metropolii” spotkają się także z członkami Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej, zacieśniając tym samym współpracę o charakterze międzypokoleniowym.

Ponieważ poniedziałkowe spotkanie było pierwszym na żywo od czasu wybuchu pandemii koronawirusa, seniorzy po raz pierwszy otrzymali drukowane wersje poradnika „Metropolia przyjazna seniorom”. Liczący kilkadziesiąt stron podręcznik zawiera rekomendacje dotyczące aktywizacji osób starszych poprzez wolontariat oraz działania na rzecz zwiększania udziału seniorów w procesach współdecydowania. Zawiera nie tylko porady i wskazówki, ale także przydatne wzory dokumentów. Korzystać z nich mogą zarówno miasta i gminy tworzące Metropolię, jak i firmy oraz instytucje. Opracowanie podręcznika było jednym z pierwszych działań Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej. Dokument można pobrać TUTAJ.

Podczas spotkania omawiano także przyszłe działania Metropolii, w które zespół będzie zaangażowany. Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej zainaugurował swoje prace w maju 2019 r. W jego skład weszli przedstawiciele rad seniorów, organizacji pozarządowych, samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych z Metropolii działających na rzecz seniorów.  Zespół ds. polityki senioralnej jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym, powołanym dla realizacji projektu „Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych – Metropolia przyjazna seniorom” ujętego w „Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022“.