image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

3 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00 na Dużej Sali Posiedzeń w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie odbędzie się przetarg na działkę usługową. Nieruchomość wyznaczona do przetargu położona jest przy ul. H. Krupanka i składa się z następujących działek geodezyjnych: 11-1758/120 o pow. 1 940 m² , 11-1757/120 o pow. 1 789m²  co łącznie daje 3729 m².

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem U – „Tereny zabudowy usługowej”. Wyznaczona do przetargu nieruchomość ma kształt wielokąta regularnego. Sposób zagospodarowania musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Cena wywoławcza wynosi 613 750,00 zł netto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata ustalonego wadium w wysokości 100 000,000 zł, wniesiona w terminie do dnia 30 listopada br.

Więcej informacji na temat przetargu znajduje się w załączonym ogłoszeniu przetargowym lub u pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr tel. (32) 760 54 06. Jednocześnie na stronie „Invest in Siemianowice Śląskie” można dowiedzieć się więcej o samej nieruchomości – link.autor: Marlena Jagoda – Rybacka, Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Załączniki

ogłoszenie o przetargu (pdf, 111.45 KB)