image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W czwartek 4 lutego obchodzony jest już po raz 21. Światowy Dzień Walki z Rakiem.

 Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej jest jednostką ochrony zdrowia zajmującą się kompleksową opieką nad pacjentem z chorobami nowotworowymi zgodnie z najnowocześniejszymi standardami leczenia. Szpital zatrudnia doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę medyczną, dzięki której doświadczeniu sprawujemy pełnoprofilową opiekę nad pacjentem od momentu wszczęcia postępowania diagnostycznego do momentu otrzymania przez pacjentkę protezy piersi, jak przykładowo ma to miejsce w jednym z najczęściej występujących u kobiet nowotworów piersi – mówi p. o. dyrektora ZCO, dr Tomasz Szczepanik.

Szczególnie w tym dniu warto przypomnieć, że pacjenci onkologiczni prowadzeni są tzw. skróconą ścieżką onkologiczną, która pozwala im nie tylko na szybszą diagnostykę schorzenia, ale również szybsze podjęcie leczenia. W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej na początku ścieżki onkologicznej, pacjent z podejrzeniem choroby nowotworowej zgłasza się do poradni onkologicznej lub poradni chirurgii onkologicznej z Kartą Dilo, gdzie zostaje mu udzielona porada w ramach diagnostyki wstępnej. Pacjent zostaje skierowany na badania, które mają na celu wykluczyć lub potwierdzić chorobę nowotworową. W sytuacji potwierdzenia w wynikach badań choroby nowotworowej, pacjent kierowany jest w ramach diagnostyki pogłębionej na kolejne badania, które mają określić stopień zaawansowania choroby.

Kolejnym etapem jest spotkanie konsylium, czyli wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów, podczas którego podejmowana zostaje decyzja o indywidualnym doborze terapii onkologicznej dla pacjenta.

Koordynator leczenia onkologicznego ustala terminy badań pacjenta oraz wyznacza dla niego terminy kolejnych wizyt u lekarza prowadzącego, terminy konsylium, a także przez cały okres diagnostyki i leczenia pozostaje w ścisłym kontakcie z pacjentem. Koordynatorzy pakietu DILO, pani Eliza Działach oraz pani Katarzyna Skubis, dostępne są pod numerami telefonów: 32 621 22 24 oraz 32 621 22 32.

Przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego istotną rolę odgrywa również diagnostyka obrazowa, w tym badania PET i scyntygrafia. Dzięki dostępności obu tych pracowni na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii oferujemy pacjentom kompleksową diagnostykę z użyciem specjalistycznego sprzętu i leczenie nowotworów w oparciu o nowoczesne standardy. Zalety diagnostyki PET przewyższają wysokie koszty badania.

Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej mogą zgłaszać się do Zakładu Medycyny Nuklearnej pod numerami telefonów (rejestracja – 32 621 22 28, pracownia PET – 32 621 22 02, pracownia scyntygrafii – 32 621 22 03), gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat dalszego postępowania.

Więcej na temat korzystnego wpływu zastosowania wskazanych metod diagnostyki można przeczytać pod linkiem http://www.zco-dg.pl/pl/Aktualnosci/?id=4909/SWIATOWY_DZIEN_WALKI_Z_RAKIEM_-_DIAGNOSTYKA_PET_I_SCYNTYGRAFII

Ponadto, informujemy, że Szpital realizuje BEZPŁATNE programy profilaktyczne – program profilaktyki raka piersi, program raka jelita grubego.

Program profilaktyki raka piersi:
http://www.zco-dg.pl/pl/Dla_pacjenta/Programy_profilaktyczne/Program_wczesnego_wykrywania_raka_piersi

Program profilaktyki raka jelita grubego:
http://www.zco-dg.pl/pl/Dla_pacjenta/Programy_profilaktyczne/Wczesne_wykrywanie_raka_jelita_grubego

O raku jelita grubego mówi też dr Janusz Sznajder, ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej http://www.zco-dg.pl/pl/Aktualnosci/?id=4910/SWIATOWY_DZIEN_WALKI_Z_RAKIEM_-_RAK_JELITA_GRUBEGO

*******************************************************************************************************************************************

Wsparcia pacjentkom onkologicznym udziela też Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek.  Zrzesza kobiety po przebytej chorobie nowotworowej piersi, osoby z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, mieszkanki Będzina i powiatu będzińskiego oraz Dąbrowy Górniczej. Celem organizacji jest tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Dzięki programom samorządów w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, PCPR i PFRON, organizują pomoc potrzebującym mieszkańcom, zapraszają na konferencje, warsztaty psychologiczne z elementami metody C.Simontona i arteterapii, masaż limfatyczny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, basen, warsztaty dietetyczne.

Mimo, że rok 2020 był bardzo trudnym czasem dla wszystkich, nie możemy jednak zapominać chorobach onkologicznych, a szczególnie o wsparciu zdrowia psychicznego.  To, że nie możemy się spotkać, nie znaczy, że nie możemy się ze sobą kontaktować. Kontakt z wolontariuszkami Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek można uzyskać drogą elektroniczną, poprzez facebooka, telefon – 502 484 524. Na bieżąco udostępniamy  informatory i poradniki kobietom po przebytej chorobie nowotworowej piersi, wydane przez Federację Stowarzyszeń Amazonki, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy – mówi Magdalena Praszkiewicz, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza