image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Z roku na rok wzrasta liczba samochodów poruszających się po drogach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Trend ten powoduje potrzebę lepszego zarządzania powierzchnią do parkowania, przede wszystkim w centrach miast. Z takim wyzwaniem mierzą się obecnie Tychy, które pracują nad zmianą swojej polityki parkingowej w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania. W czwartek (7 kwietnia) mieszkańcy tego miasta będą mogli zgłaszać swoje uwagi w zakresie polityki parkingowej podczas wywiadów z ekspertami.

Metropolitalna Szkoła Prototypowania to sprawdzona formuła, która pozwala na naturalną wymianę wiedzy i budowanie relacji między pracownikami metropolitalnych samorządów. Szkołę uformowali urzędnicy zajmujący się inżynierią ruchu, strefami płatnego parkowania, inwestycjami drogowymi i urbanistyką z Tychów, Bytomia, Rudy Śląskiej, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Katowic, a także pracownicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i eksperci zewnętrzni.

Tematem jest polityka parkingowa w Tychach. Pierwsze rozmowy ekspertów z tyszanami w tej sprawie odbyły się 24 marca. Łącznie przeprowadzono ok. 150 pogłębionych wywiadów z mieszkańcami, przedsiębiorcami, użytkownikami lokali w sąsiedztwie parkingów oraz osobami korzystającymi ze stref Park & Ride.

Drugi cykl spotkań odbędzie się w czwartek (7 kwietnia) w godzinach 10:00-14:00. Specjalne punkty pojawią się na Placu Baczyńskiego, parkingu wielopoziomowym przy dworcu PKP, placu przed budynkiem Balbina Centrum oraz przy ul. Grota-Roweckiego w rejonie marketu A-Z.

Wywiady z użytkownikami stanowią szczególnie ważny element dalszej analizy. Uzupełnieniem będą badania firmy inżynierskiej, która w kwietniu przeprowadzi pełne obserwacje parkowania w Tychach. Będą one realizowane na dużym obszarze miasta od rana do wieczora, w dzień powszedni i w sobotę. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich wyników przyjdzie czas na pierwsze wnioski.

Polityka parkingowa to jeden z istotniejszych elementów całej polityki mobilnościowej w Metropolii. Powinna być ona odpowiednio dostosowana do stale rosnącej liczby samochodów. W Tychach liczba zarejestrowanych aut w ostatnich 20 latach wzrosła aż dwukrotnie – w 2001 r. było ich około 50 tysięcy, a na koniec 2021 blisko 111 tysięcy. Podobnie wygląda sytuacja w innych miastach i gminach.

Metropolitalna Szkoła Prototypowania ma pomóc w wypracowaniu optymalnych rozwiązań w tym zakresie. Jest to sprawdzona formuła, którą po raz pierwszy przetestowano w Bytomiu. Prace dotyczyły uspokojenia ruchu na śródmiejskiej ulicy w tym mieście. Projekt został doceniony przez ekspertów z Komisji Europejskiej i zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszą mobilnościową akcję w Europie w 2021 roku.