image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

GZM rozstrzygnęła kolejną, trzecią już edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe – licencjackie, inżynierskie i magisterskie – poświęcone tematyce metropolitalnej. Autorzy czterech najlepszych prac odebrali nagrody we wtorek (19 marca) w katowickim Spodku podczas 26. Ogólnopolskich Targów Edukacja.

Nagrody wręczył wiceprzewodniczący zarządu GZM – Henryk Borczyk.

W tym w kategorii prac inżynierskich nagrodę Przewodniczącego Zarządu GZM otrzymał absolwent Politechniki Warszawskiej, Mateusz Paweł Ubysz za pracę pt. „Zwiększanie prędkości podróży i przepustowości komunikacji tramwajowej na przykładzie wybranej części sieci tramwajowej”.

W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali: Hanna Szczerbik za pracę „Hołda Park – Zagospodarowanie terenów hałdy Makoszowy na cele rekreacyjno-sportowe”, absolwentka Politechniki Śląskiej oraz Joanna Godek i Oskar Handerman, którzy na Politechnice Krakowskiej obronili  pracę „Projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych obszaru KWK Mysłowice jako nowy kierunek zrównoważonego rozwoju miasta” . W tej edycji konkursu przyznano również wyróżnienie. Trafiło ono do Katarzyny Hetmańczyk, która na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie obroniła pracę pt. „Przemysł 4.0 – nowa ścieżka rozwojowa dla (po)górniczych miast tracących funkcje?”

Autorzy nagrodzonych prac otrzymali nagrody finansowe w wysokości od 2000 zł do 3500 zł oraz okolicznościowe dyplomy.

To trzecia edycja konkursu. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione po utworzeniu związku metropolitalnego w województwie śląskim tj. od 1 lipca 2017 roku. Tematy prac, które można zgłaszać do konkursu powinny obejmować zagadnienia istotne dla funkcjonowania Metropolii GZM oraz jej rozwoju w oparciu o Strategię Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 roku.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe to część Metropolii Nauki, projektu stanowiącego pakiet narzędzi finansowych i organizacyjnych, wspierających uczelnie w podnoszeniu swojej oferty edukacyjnej, a przez to wzmacniających rolę GZM jako ośrodka akademickiego i badawczo-rozwojowego.

W Metropolii studiuje ponad 91 tys. studentów. Rozwój oferty naukowej i promocja potencjału intelektualnego to jeden z priorytetów GZM. Obok konkursu na prace dyplomowe, sztandarowym programem w tym zakresie jest Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki.