Od dzisiaj (22 kwietnia) magistrat pracować będzie w większym zakresie, który poszerzony zostanie o tzw. „niezbędną obsługę”. W razie wyższej konieczności możliwe będzie załatwienie osobiste spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, administracji architektoniczno-budowlanej oraz ochrony środowiska. W pozostałych…