image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

WAŻNE, AKTUALIZACJA KOMUNIKATU (8.04.2022):

 • Od 8 kwietnia zacznie obowiązywać zmieniona taryfa Zarządu Transportu Metropolitalnego.
 • Zostały w niej uszczegółowione zapisy dotyczące bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy.
 • Będą mogły z nich korzystać osoby, które przekroczyły granicę z Polską od dnia 24 lutego, kiedy rozpoczął się bestialski atak Rosjan na naszych wschodnich sąsiadów.  

Uszczegółowienie zapisów taryfy pozwoli objąć pomocą te osoby, które uciekały z Ukrainy po wybuchu wojny wywołanej przez Rosjan.

Aby skorzystać z możliwości bezpłatnych przejazdów, obywatele Ukrainy, którzy znajdują schronienie w miastach i gminach GZM, podczas kontroli biletów zostaną poproszeni o okazanie jednego z wymienionych poniżej dokumentów:

– ważnego paszportu ze stemplem wjazdowym,

– potwierdzenia otrzymania numeru PESEL lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo Ukraińskie oraz przekroczenie granicy od dnia 24 lutego 2022 r.

Możliwość bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego, dotyczy komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w gminach Metropolii oraz kilkunastu, które z nią bezpośrednio sąsiadują. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej https://rj.metropoliaztm.pl/.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz ewentualnych utrudnień na drogach można uzyskać dzwoniąc na infolinię ZTM, która pracuje przez 24 h na dobę, przez siedem dni w tygodniu: 800 16 30 30/ +48 42 291 04 05.

Aktualny komunikat PL: Zmiany: bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po wybuchu wojny 

 • З 8 квітня набуде чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління.
 • В цей тариф увійшли детальні положення про безкоштовний проїзд громадян України.
 • З цього тарифу зможуть користатися особи, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, коли почався жорстокий напад росіян на наших східних сусідів.

Більш детальні положення тарифу допоможуть тим, хто вимушений був покинути Україну після початку війни, спричиненої росіянами.

Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:

– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд,

– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.

Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею. Розклад доступний на веб-сайті https://rj.metropoliaztm.pl/.

Актуальну інформацію про функціонування громадського транспорту та можливі труднощі з проїздом можна отримати, телефонуючи на гарячу лінію Верхньо-Сілезької Метрополії, чинну 24 години на добу, без вихідних: 800 16 30 30 / +48 42 291 04 05.

Зміни: безкоштовний проїзд для громадян України, які перетнули кордон після початку війни

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY (28.02.2022):

Od 28 lutego wszyscy obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM).

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=metropoliaztm.m2go&hl=pl&gl=US

AppStore: https://apps.apple.com/pl/app/m2goinfo/id1573183235?l=pl

 • Punkty obsługi: https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/punkty-obslugi
 • Podczas kontroli biletów, należy pokazać ukraiński paszport lub inny dokument potwierdzający narodowość ukraińską lub dokument potwierdzający status uchodźcy wojennego.
 • Gdy będziecie potrzebować informacji lub pomocy, prosimy o kontakt z infolinią, która pracuje przez 24 h na dobę, przez siedem dni w tygodniu: 800 16 30 30/ +48 42 291 04 05.
 • Maile można wysyłać na adres: kancelaria@metropoliaztm.pl lub kontaktować się za pośrednictwem Facebook www.facebook.com/
 • Bezpłatne przejazdy dla uchodźców wojennych z Ukrainy obowiązują również w pociągach Kolei Śląskich.
 • Pociągi Kolei Śląskich jeżdżą pomiędzy miastami Metropolii oraz w pozostałej części województwa śląskiego.

Rozkład jazdy: https://www.kolejeslaskie.com/

Lista miast: https://www.kolejeslaskie.com/rozklad_jazdy/schemat-linii-komunikacyjnych/

 • Jesteśmy z Wami!