image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W październiku ubiegłego roku uruchomiony został kolejny odcinek strategicznej dla rozwoju terenów inwestycyjnych w Bieruniu drogi – ulicy Strefowej.

Zadanie pn.:„Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych” stanowiło kontynuację realizacji I etapu ulicy Strefowej w Bieruniu – inwestycji zrealizowanej w 2016 roku, dzięki której w strefie ekonomicznej lokuje się obecnie m.in. zakład produkcyjny LEAR.

W ramach zadania wybudowany został 330 – metrowy odcinek drogi (jezdni o szerokości 7 m i chodnika) wraz z odwodnieniem. Ponadto wzdłuż drogi zainstalowano nowoczesne oświetlenie w technologii LED.

Inwestycja realizowana była przez firmę JKM Sp. z o.o. z Mikołowa. Jej koszt to ponad 2 miliony złotych, z czego  milion złotych na ten cel przekazany został z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Warto podkreślić, że miasto Bieruń regularnie rozbudowuje infrastrukturę drogową w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, celem przyciągnięcia ciekawą ofertą inwestycyjną kolejnych inwestorów.

Na terenie Bierunia znajduje się 38,5 h terenów inwestycyjnych wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Tyskiej, która w 2005 r. decyzją Rady Ministrów uzyskała status prawny.

Szczególnym atutem terenu jest:

1.            położenie przy głównych trasach komunikacyjnych: drogowych i kolejowych,

2.            lokalizacja w sąsiedztwie dużych zakładów przemysłowych,

3.            znaczne oddalenie od skupisk zabudowy mieszkaniowej,

4.            jednorodna struktura własnościowa gruntu,

5.            znaczący areał.

Zlokalizowane w KSSE firmy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Podstawą do korzystania z pomocy jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki: zatrudnienia określonej liczby pracowników i poniesienia określonej kwoty nakładów na realizację inwestycji.

Źródło: UM Bieruń