image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

– Podczas intensywnych opadów zdarzało się, że na naszej drodze tworzyły się wodne rozlewiska – mówi mieszkanka ulicy Wiejskiej na Przełajce. – Wprawdzie samochody mogły wtedy powoli przejeżdżać, ale jako mieszkańcy czuliśmy się wtedy niepewnie – dodaje.

Zaradzić temu ma nowa, duża inwestycja przygotowywana przez władze miasta, polegająca na modernizacji kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji. Decyzję o dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 19 500 000,00 zł, miasto otrzymało w połowie marca.

– Prace będą zakrojone na dużą skalę, bowiem projekt obejmuje swoim zakresem budowę sieci kanalizacji deszczowej, zbiorniki retencyjne i urządzenia związane z podczyszczeniem wód opadowo-roztopowych – mówi Bożena Zając z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

W ramach projektu powstanie między innymi:

  • nowa kanalizacja deszczowa w dzielnicy Przełajka, wraz z budową otwartego zbiornika retencyjnego na istniejącym ciągu kanalizacyjnym,
  • nowa kanalizacja deszczowa przy ul. Kruczej ze zbiornikiem retencyjnym zamkniętym, przepompownią oraz kanałem tłocznym wraz z odprowadzeniem do stawów: Remiza, Policyjny i Rzęsa,
  • zbiornik retencyjny otwarty wraz z przepompownią na osiedlu Budryka,
  • nowa kanalizacja deszczowa wraz z separatorem i odprowadzeniem do stawu Rzęsa,
  • nowa kanalizacja deszczowa przy ulicach Kościelnej i Wyzwolenia.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej to nie tylko wyeliminowanie rozlewisk przez zwiększenie średnicy rur. – Ponad 10 kilometrów nowej sieci pozwoli również odwodnić nowe tereny budowlano-inwestycyjne w Siemianowicach Śląskich – mówi Bożena Zając.

Warto wspomnieć przy tej okazji, iż zakres robót związanych z projektem obejmuje również: odtworzenie nawierzchni drogowych, pozyskiwanie na etapie realizacji ekspertyz, dokumentów oraz opinii, które są niezbędne dla realizacji całości. W chwili obecnej prace są na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji.

Źródło:www.siemianowice.pl