image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

450 tys. zł z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone na dofinansowanie koniecznych remontów w dwóch zabytkowych kościołach. Przez lata miasto wydało na ten cel już 3,8 mln zł.

Podczas czwartkowej sesji radni podjęli decyzję o udzieleniu finansowego wsparcia prac w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła oraz kościele św. Bartłomieja. Świątynie są wpisane do rejestru zabytków, co umożliwia samorządowi przekazywanie im dotacji na remont z budżetu miejskiego.

300 tys. zł dla Bartłomieja

Kościół św. Bartłomieja to jedna z najstarszych świątyń w naszym mieście – został wzniesiony w XIII wieku. Kompleksowa renowacja obiektu rozpoczęła się w 2009 r. Dotychczas wykonano m.in. kapitalny remont dachu polegający m.in. na naprawie więźby dachowej i wymianie pokrycia z gontu, osuszono zawilgocone mury kościoła, naprawiono spękane ściany i sklepienia, oczyszczono elewację frontową wieży i odbudowano fragmenty murowanego ogrodzenia. Prace te zostały sfinansowane ze środków parafialnych oraz dzięki wsparciu Miasta Gliwice (miasto przeznaczyło też  7 320 zł na opracowanie ekspertyz geotechnicznej i budowlanej, określających stan techniczny obiektu i zakres prac niezbędnych dla jego ratowania). Udział w finansowaniu prac miał też Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

W tym roku 300 tys. zł z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone na odbudowę fragmentu murowanego ogrodzenia kościoła od strony północno-wschodniej. Remont pozostałych fragmentów muru przełożono na kolejne lata. Jak wynika z ekspertyzy budowlanej, kamienne mury wokół kościoła są w bardzo złym stanie technicznym. Dlatego od kilku lat są sukcesywnie naprawiane i odtwarzane między innymi dzięki dotacji z budżetu miasta.

150 tys. zł dla Katedry

Kościół Katedralny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła wzniesiono w latach 1896-1900 według projektu prof. Brunona Heera. W świątyni znajdują się najlepsze na Górnym Śląsku organy firmy Rieger-Mocker. Odbywają się tam liczne recitale organowe i koncerty.

Remont kościoła trwa w etapach od połowy minionej dekady. Dotychczas, przy finansowym wsparciu miasta (w wysokości 900 794 zł) wykonano remont części elewacji wieży zabytkowej świątyni, remont części elewacji bocznych od strony północnej i południowej oraz trzy etapy remontu elewacji prezbiterium. Wcześniej – w latach 2007-2009 – parafia otrzymała również dotację z budżetu miasta (232 792 zł) na remont zabytkowych organów.

W tym roku 150 tys. zł z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone na konserwację elewacji wieży kościoła, za wyjątkiem fragmentu od strony dachu. Naprawiony zostanie mur konstrukcyjny i ceglane lico, wykonane będzie nowe spoinowanie. Prace zaplanowano na drugi i trzeci kwartał roku. Koszt inwestycji oszacowano na 1,1 mln zł. Remont będzie kontynuowany przez kilka kolejnych lat.  (mf)