image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Urząd Miasta Imielin informuje, że na terenie miasta rozpoczęła się modernizacja oświetlenia drogowego polegająca na wymianie lamp na energooszczędne typu LED. Jest to inwestycja prowadzona przez właściciela sieci energetycznej firmę Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

Modernizacja oświetlenia drogowego ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną przy zachowaniu odpowiedniego doświetlenia drogi wynikającego z obowiązujących norm.

W skład modernizacji wchodzi wymiana wszystkich starych opraw sodowych na oprawy ze źródłem światła LED. Zakłada się dodatkowo zwiększenie ilości punktów świetlnych przez zawieszenie opraw na prawie każdym słupie.

Modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Imielin przyniesie rzeczywiste korzyści związane za zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej o ok. 57%, a co za tym idzie zmniejszeniem kosztów utrzymania oświetlenia.

Przewiduje się oszczędności finansowe w kosztach zużycia energii elektrycznej, które szacuje się na poziomie ok 200 tyś rocznie. Oszczędności te w okresie 7 letnim pozwolą na sfinansowanie wymiany tych lamp. Po tym okresie miasto będzie płacić za energię elektryczną połowę mniej niż obecnie. Oprócz korzyści finansowych ogromne znaczenie mają również korzyści związane ze zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery a w tym CO2. Przewiduje się ograniczenie emisji o 482,2 tony/rok. Ponadto z modernizacji oświetlenia ulicznego płyną również korzyści niematerialne ale równie istotne tj. zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz polepszenie ogólnego wizerunku poprzez zastosowanie jednorodnych, sprawnych technicznie, estetycznych i nowoczesnych opraw oświetlenia ulicznego.

Źródło: www.imielin.pl