image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na mocy Uchwały Nr XVI/102/2019 Zgromadzenia Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 kwietnia 2019r. Gmina Imielin uzyskała dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie”. Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku.

Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego to ok. 3 mln zł, jednak o ostatecznej kwocie rozstrzygnie przetarg.

Tegoroczne środki to nie pierwsze dofinansowanie uzyskane z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, przypominamy, że w ubiegłym roku Miasto uzyskało dotację w wysokości 1,4 mln zł na Budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Źródło: www.imielin.pl.