image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

„Niebieskie godziny” w szkołach, „Akademia rodzica prawie dorosłego dziecka”, konkurs fotograficzny dla młodzieży i kontakt z psychologami przez fecebooka – to główne założenia 4. edycji projektu „Drogowskaz dla rodzin – kieruj się…XD”. Tym razem będzie on skierowany do młodzieży.

Zostanie nim objętych ok. 2 tys. uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Od października pedagodzy przeprowadzą tam „Niebieskie godziny” – lekcje wychowawcze na temat przemocy. Uczniowie dowiedzą się m.in. jak ją rozpoznawać, kto jest osobą stosującą, a kto doznającą przemocy? Jak reagować na niewłaściwe zachowania w środowisku (szkoła, dom) i gdzie szukać pomocy?

Poprosimy też uczniów, by wyrazili swoje emocje za pomocą zdjęć metodą photovoice – mówi Marta Szmelcer, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy. Fotografie, które będą spełniać określone wymogi, umieścimy na facebookowym profilu poświęconym przeciwdziałaniu przemocy, a najciekawsze znajdą się na kalendarzu na 2020 rok. Konkurs będzie nosił tytuł: „Drogowskaz dla rodzin – kieruj się …XD”. W młodzieżowym slangu i smartfonowym kodzie XD to po prostu uśmiech. 

Pomysłodawcy projektu chcą skierować swoje działania również do rodziców nastolatków. „Akademia rodzica prawie dorosłego człowieka” to grupy wsparcia dla opiekunów uczniów szkół ponadpodstawowych. Prowadzone będą przez pedagogów i psychologów. Uczniowie zmieniający szkołę w wieku 14 – 15 lat czasem nie potrafią się zaaklimatyzować w nowym środowisku – mówi Marta Szmelcer. Bywa, że doznają przemocy ze strony kolegów, ale też są świadkami przemocy domowej. Chcemy rozmawiać z rodzicami na te trudne tematy, by wiedzieli na przykład, jak zrozumieć swoje dorastające dziecko.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach, w mieście pojawią się plakaty i bilbordy związane z projektem. Wszystkie materiały będą miały spójną grafikę oraz treści merytoryczne. Kampania wizerunkowa budowana będzie wokół systemu nawigacji samochodowej (np. cel drogi – szczęśliwa rodzina, realizacja marzeń). Projekt realizowany jest w Bytomiu od 2016 roku, a dofinansowuje go Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego poprzednie edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Prowadzone były kampanie informacyjne, warsztaty dla rodziców uświadamiające m.in. czym jest przemoc wobec dzieci i jak unikać destrukcyjnych zachowań w życiu codziennym. Psychologowie i terapeuci pracowali też podczas warsztatów z ojcami osadzonymi w Areszcie Śledczym, by przygotować ich na niełatwe relacje w rodzinie po powrocie na wolność. Dzięki ministerialnej dotacji można było również sfinansować zakup wyposażenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.