image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Czym jest mediacja? Kto może zostać mediatorem? Jakie są koszty mediacji i kto je ponosi? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą specjaliści w trakcie Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Bytomiu.

Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day) to święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Zainicjowała je  amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku, ustanawiając je na 20 października. W Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest od 2008 roku. W 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, aby z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzić w Polsce Tydzień Mediacji (od poniedziałku do soboty w tygodniu, w którym przypada trzeci czwartek października).

W Bytomiu od poniedziałku (14 października) do soboty (18 października) możliwe będą indywidualne spotkania z mediatorami na terenie sądu. Chętni będą mogli również spotkać się z kierownikiem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (ul. Orzegowska 20). 

Dla zainteresowanych przewidziano także prezentacje na temat znaczenia mediacji pod kątem ostatnich zmian w prawie.

Przypomnijmy, od początku 2016 roku obowiązują przepisy, które mają zachęcać do polubownego rozwiązania sporu, zanim sprawa trafi do sądu. Strony muszą być poinformowane o możliwości załatwienia sporu przez mediację, zwłaszcza na wczesnym etapie postępowania. Mają także prawo do wybory mediatora, a listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych sądów

Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia, za wyjątkiem sędziego w stanie spoczynku. Ponadto stały mediator musi mieć ukończone 26 lat, nie może być karany za przestępstwo umyślne, musi znać język polski oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.