image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zaczynamy konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenia 18 jednostek pomocniczych miasta Dąbrowa Górnicza. To drugi etap procesu, który zapoczątkowany został w ubiegłym roku konsultacjami społecznymi w sprawie wyznaczenia granic dla jednostek pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza (Zarządzenie nr 2721.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 25.09.2018 r.).

Na podstawie wypracowanego wówczas dokumentu „Wytyczne dotyczące ilości i granic Jednostek Pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza” Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 20 marca 2019 r. podjęła Uchwałę nr VIII/97/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza.

Harmonogram konsultacji z mieszkańcami określony został Zarządzeniem nr 647.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 24.10.2019 r. i zakłada przeprowadzenie 18 otwartych spotkań z mieszkańcami podczas, których będą mogli wyrazić opinię w sprawie granic jednostek i projektów statutów.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 518 270 597.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

26 listopada godzina 17:00
Dzielnica Mydlice – Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a
Dzielnica Gołonóg Południowy – Zespół Szkół Plastycznych, ul. Kosmonautów 8
27 listopada godzina 17:00
Dzielnica Zielona-Pogoria – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56
Dzielnica Gołonóg Północny – III Liceum Ogólnokształcące, ul. Prusa 3

28 listopada godzina 17:00
Dzielnica Śródmieście – Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25
Dzielnica Ząbkowice – Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2

3 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Gołonóg Wschodni – Szkoła Podstawowa nr 11 Al. Piłsudskiego 103
 Dzielnica Łosień – Świetlica Środowiskowa, ul. Przedziałowa 1

4 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Reden – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Krasińskiego 34, Budynek „A”
Dzielnica Strzemieszyce Wielkie – Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93

5 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Trzebiesławice – Szkoła Podstawowa nr 35 ,ul. Uczniowska 24
Dzielnica Okradzionów – Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23

10 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Łęka – Świetlica Środowiskowa, ul. Przelotowa 185a
Dzielnica Ujejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20

11 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Strzemieszyce Małe – Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61
Dzielnica Antoniów – Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4

12 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Tucznawa-Bugaj-Sikorka  – Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Idzikowskiego 139
Dzielnica Błędów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188

Więcej informacji na stronie konsultacji.