image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Nowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej i Długiej, a także remont nawierzchni ul. Długiej na osiedlu im. generała Jerzego Ziętka. To kolejne zmiany mający na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.

Przejście dla pieszych na ul. Długiej /w rejonie skrzyżowania z ul. Modrzewiową/ zostało oznakowane pionowo i poziomo, a także wybudowany został chodnik stanowiący kontynuację istniejącego ciągu pieszego od strony osiedla mieszkaniowego. Tym samym umożliwia on komfortowe i bezpieczne dojście do nowego przejścia dla mieszkańców osiedla gen. Ziętka. Na nowym przejściu na ul. Długiej wprowadzono rozwiązania przyjazne dla pieszych – obniżone krawężniki, kostkę integracyjną, która przez umieszczone na niej wypustki, informuje osoby niedowidzące i niewidome o miejscu, gdzie mogą bezpiecznie przekroczyć jezdnię.

Warto dodać również, że w tym rejonie Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu przeprowadził remont nawierzchni ulicy Długiej, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ul. Długiej ze Strzelców Bytomskich i Wyszyńskiego. Nowe przejście dla pieszych, odnowiona nawierzchnia na długim odcinku, odnowione oznakowanie poziome poprawią bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz użytkowników samochodów.