image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju sieci transportowej łączącej Metropolię z Gdynią, wsparcie współpracy firm z GZM z portem morskim, wymiana wiedzy na temat działań badawczo rozwojowych w dziedzinie logistyki i transportu – to jedne z głównych punktów podpisanego w środę 27 listopada b.r. porozumienia między Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. Ma ono dotyczyć współpracy przy rozwoju sieci transportowej.

– Podpisanie Listu intencyjnego w zakresie współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych pomiędzy GZM, a ZMPG S.A. jest ważnym etapem, który pokazuje, że Port Gdynia ciągle się rozwija, nieustannie poszukując innowacyjnych rozwiązań – komentuje prezes ZMPG Adam Meller

– Już mieliśmy okazję współpracować z GZM w kwestii rozwoju technologii usług dronowych w obszarze  infrastruktury krytycznej. Zależy nam na nawiązywaniu współpracy z podmiotami zaangażowanymi w innowacje. Liczymy, że podjęta kooperacja oparta m.in. na wymianie wiedzy o najlepszych praktykach, może stać się w przyszłości zalążkiem nowych wspólnych przedsięwzięć- tłumaczy Adam Meller.

Podpisane porozumienie zakłada wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju sieci transportowej – głównie autostrady A1 oraz międzynarodowej linii kolejowej C-E 65. Metropolia oraz Port Morski w Gdyni zakładają także wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań i technologii, głównie w dziedzinie transportu i logistyki. 

– Chcemy tworzyć dobre warunki na rzecz wspierania inwestorów. Atutem Metropolii jest jej strategiczne położenie na przecięciu szlaków komunikacyjnych Europy oraz rozwinięta infrastruktura transportowa i logistyczna – tłumaczy Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

– Bardzo ważne jest pozyskiwanie do współpracy strategicznych w skali Polski partnerów zarządzających kluczowymi węzłami w infrastrukturze transportowej jak Morski Port w Gdyni – dodaje.

Metropolia GZM współpracuje już z Portem w Gdyni w innej dziedzinie- wykorzystania dronów. Pod koniec sierpnia podpisano porozumienie dotyczące współpracy w ramach CEDD w zakresie wykorzystania tych pojazdów latających do ochrony tzw. infrastruktury krytycznej.  

Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym. Specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, czyli na statkach dostosowanych do przewozu pojazdów drogowych i szynowych, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe. Gdyński port jest ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

„Po 10 miesiącach 2019 roku Port Gdynia notuje znakomite wyniki. Z najnowszych statystyk wynika, że wskaźniki wzrostu wolumenu przeładunków są bardzo wysokie w prawie każdej grupie towarów. Łącznie Port Gdynia przekroczył już granicę 20 mln ton ładunków”, czytamy na stronie internetowej www.port.gdynia.pl.

W najbliższych latach zwiększa się zdolności przeładunkowe portu. Na sztucznym lądzie przy nabrzeżu Śląskim i Szwedzkim, powstanie głębokowodny Port Zewnętrzny. Zdolności przeładunkowe kontenerów zwiększą się aż o 2,5 mln TEU.

Treść porozumienia

Foto i materiały graficzne: Morski Port Gdynia

Treść porozumienia