image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na terenie miasta, spółka Gaz-System buduje dwa ważne gazociągi. Łącznie przez Dąbrowę Górniczą przebiegnie 19 km nowej sieci przesyłowej.

Odcinki gazociągów Tworóg – Tworzeń i Tworzeń – Podgórska Wola będą istotnym elementem korytarza gazowego Północ – Południe. Jako inwestycje rządowe, strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, powstają w oparciu o tzw. „specustawę”. W takim wypadku decyzje o lokalizacji prowadzonych prac i pozwolenia na budowę wydaje wojewoda.

Prace zaczynają się m.in. od wycinki zieleni i przygotowania gruntu na trasie gazociągu. Dostarczone tam rury są spawane na powierzchni, a następnie umieszczane w wykopie. Po wszystkim zostają zasypane, a miejsca w których biegną oznakowane.

– Wykonawca robót przekracza przeszkody terenowe, jak drogi, autostrady, rzeki, linie kolejowe metodami bezwykopowymi, nie powodując utrudnień w ruchu. Na dąbrowskim odcinku gazociągu Tworóg – Tworzeń, który ma 12 km, jest aż 15 takich przekroczeń. Większość z nich została już wykonana, m.in. pod al. Zwycięstwa oraz pod ul. Kusocińskiego i rzeką Trzebyczką. Planowane zakończenie inwestycji to wrzesień 2020 r. – wyjaśnia Iwona Dominiak, rzecznik prasowy Gaz-System.

Budowa odcinka Tworzeń – Podgórska Wola, którego dąbrowska część wyniesie 7 km, jest na początkowym etapie. Trwają prace ziemne i dostarczane są rury. Finał zaplanowano na listopad 2021 r.